EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zasedání národního střediska SIBMAS 27. 4. 2017 v Divadelním oddělení Národního muzea v Praze

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 27. 4. 2017 v Divadelním oddělení Národního muzea v Praze

 Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Černý (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); M. Kvapilová (knihovna CED); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); J. Burianová (Dejvické divadlo); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha); I. Frelová (IDU); J. Krákorová (div. odd. NM); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); L. Čepcová (IDU); J. Svobodová; J. Panenková (archiv ND); J. Rezková (IDU); K. Brožová (knihovna NIPOS); I. Davidová (knihovna DAMU); K. Pečenková (div. archiv NDM); J. Štefanides (Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc); I. Benešová (knihovna DÚ); H. Paverová (div. odd. NM); M. Trávníčková (div. odd. NM); T. Osmančíková (div. archiv NDM); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); H. Jordan (div. odd. NM); L. Šaldová (div. odd. NM); V. Poláček (div. odd. NM); A. Kulhánková (IDU); J. Budařová (IDU); E. Musílková (IDU);

Omluveni: M. Smolová (knihovna NIPOS); L. Schreiberová (div. archiv NDM); A. Rajlichová; P. Honsová (archiv Činoherního klubu); B. Kalousková (knihovna JAMU); Z. Benešová (archiv ND Praha); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); V. Štefanová (Cirqueon); M. Christov (archiv Divadla J. K. Tyla); E, Janěková (divadlo Radost)

1) Účastníky setkání přivítal v prostorách Národního muzea vedoucí Divadelního oddělení NM V. Poláček.

2) H. Hantáková vyzvala členy národní organizace SIBMAS k účasti na 32. mezinárodním kongresu SIBMAS, který se uskuteční v roce 2018 v Paříži.

3) Novou vedoucí knihovny NIPOS je Kateřina Brožová (telefon:  221 507 951; e-mail: brozova@nipos-mk.cz)

4) Novou vedoucí Divadelního a filmového úseku MK Praha se stala Dita Lánská (dita.lanska@mlp.cz)

5) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

6) J. Panenková informovala o uložení pozůstalosti paní Evy Herrmannové v archivu Národního divadla.

7) J. Štefanides informoval o plánovaném omezení činnosti ev. uzavření Dokumentačního centra na Katedře divadelních a filmových studií UP v Olomouci.

8)  A. Součková přednesla zprávu o konferenci Exoscène Modelling and Uses of Performing Arts Shows Databases, pořádané centrem SIBMAS v Bruselu 27.3.2017.

9) Knihovna DU se stala, od roku 2017, členem oborové brány umění a architektury ART http://artlib.eu/. V současné době sdružuje tento projekt 12 knihoven převážně z oblasti výtvarného umění a architektury. Součástí portálu je souborný katalog všech zúčastněných knihoven.

10) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Benešovou irena.benesova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

11) Prezidentkou národní organizace SIBMAS byla na funkční období let 2017–2022 zvolena Mgr. Sylva Pracná, vedoucí divadelního oddělení Slezského zemského muzea v Opavě.

12) M. Trávníčková představila projekt podpořený MK ČR z programu NAKI II „Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně“.

13) L. Šaldová podrobně seznámila účastníky setkání s odbornou činností jednotlivých pracovníků divadelního oddělení NM.

14) Ukázku konkrétních sbírkových předmětů, spolu s informacemi o jejich původu, měl připravenou H. Jordan.

15) Setkání bylo uzavřeno návštěvou aktuálních výstav v prostorách Národního muzea: výstavy Retro a Archa Noemova.

16) Další setkání národního střediska proběhne na podzim 2017.