Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 9. 11. 2017

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 9. 11. 2017 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

 Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Černý (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); M. Kvapilová (knihovna CED); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha); I. Frelová (IDU); J. Krákorová (div. odd. NM); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); L. Čepcová (IDU); J. Panenková (archiv ND); K. Brožová (knihovna NIPOS); I. Davidová (knihovna DAMU); I. Benešová (knihovna DÚ); J. Horká (knihovna HAMU); B. Kalousková (knihovna JAMU); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); R. Vašek (bibl. odd. DÚ)

Omluveni: A. Rajlichová; P. Honsová (archiv Činoherního klubu); Z. Benešová (archiv ND Praha); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); M. Christov (archiv Divadla J. K. Tyla); E, Janěková (divadlo Radost); K. Pečenková (div. archiv NDM); J. Štefanides (Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); J. Kašparová (archiv MDP); T. Osmančíková (div. archiv NDM)

1) H. Hantáková vyzvala členy národní organizace SIBMAS, aby zvážili možnost zúčastnit se 32. mezinárodního kongresu SIBMAS. Kongres spojený s odbornou konferencí se uskuteční 5. – 8. 6. 2018 v Paříži. Tématem konference je „Being successful together“. Podrobné instrukce a pokyny pro přihlášení konferenčního příspěvku najdete na adrese: http://www.sibmas.org/homepage-featured-conference/

2) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

3) J. Krákorová informovala o plánované výstavě s pracovním názvem Kašpaři a Kašpárci, která bude probíhat v muzeu v Prachaticích od května 2018.

4) H. Hantáková byla pověřena zjistit možnosti exkurze do muzea v Prachaticích. Plánovaná exkurze by měla být součástí jarního zasedání národního střediska SIBMAS v roce 2018.

5) Novým vedoucím Divadelního oddělení Národního muzea se stal Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

6) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Benešovou irena.benesova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

7) Další setkání národního střediska je plánované na jaro 2018.