EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 6. 10. 2016

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 6. 10. 2016 v knihovně Divadelního ústavu v Praze 

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Černý (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); M. Kvapilová (knihovna CED); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); B. Kalousková (knihovna JAMU); J. Burianová (Dejvické divadlo); D. Gregorová (divadelní odd. MK Praha); I. Frelová (IDU); Z. Benešová (archiv ND Praha); J. Krákorová (div. odd. NM); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); L. Čepcová (IDU); J. Svobodová; J. Panenková (archiv ND); J. Rezková (IDU)

Omluveni:  M. Smolová (knihovna NIPOS); I. Davidová (knihovna DAMU); L. Schreiberová (div. archiv NDM; J. Kašparová (archiv MDP); J. Štefanides (Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc); A. Rajlichová; P. Honsová (archiv Činoherního klubu)

1) Účastníci setkání poděkovali paní Zdeně Benešové za dlouholetou spolupráci

2) H. Hantáková informovala o mezinárodním kongresu SIBMAS, který se uskutečnil v Kodani od 31. 5. do 4. 6. 2016. Zároveň vyzvala členy národní organizace SIBMAS k účasti na 32. mezinárodním kongresu SIBMAS, který se uskuteční v roce 2018 v Paříži.

3) Knihovna Divadelního ústavu ukončila generální revizi svých fondů a pro veřejnost bude otevřená od pondělí 10. 10. 2016 v obvyklých otevíracích hodinách.

4) Z. Benešová představila Josefínu Panenkovou, novou vedoucí archivu Národního divadla v Praze. Z. Benešová bude v archivu dále pracovat na poloviční úvazek a hlavní náplní její práce bude digitální archiv ND, nadále je možné ji psát na email zdena.benesova@seznam.cz  Novou knihovnicí v archivu ND se stala Jana Strnadová.

5) I. Frelová, oddělení archivu a sbírek IDU, informovala o archivní sbírce k tvorbě Jiřího Bulise a požádala kolegy o pomoc při doplnění materiálů do daného souboru.

6) Národní divadlo Moravskoslezské pracuje na vybudování Ostravského divadelního archivu

7) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

8) L. Čepcová informovala účastníky setkání o novém dokumentačním projektu orální historie českého divadla. Dokumentační oddělení natáčí rozhovory a krátká videa s významnými osobnostmi ze všech oblastí českého divadla. Rozhovory a v některých případech i krátká videa jsou k dispozici v rámci databází IDU.  L. Čepcová prosí o doporučení, kteří pamětníci by měli být osloveni a požádáni o spolupráci v rámci daného projektu.

9) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou irena.dragounova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

10) Na základě usnesení z jarního setkání národního střediska SIBMAS zaslala S. Pracná, prezidentka národní organizace SIBMAS, dopis vedení Divadla J. K. Tyla v Plzni. Na náš dotaz na personální obsazení v archivu divadla a jeho fungování nepřišla žádná odpověď. H. Hantáková osloví přímo pracovníky archivu a požádá je o udržení kontinuity ve spolupráci s národním střediskem SIBMAS.

11) Jarní zasedání národní organizace SIBMAS se uskuteční v Národním muzeu v Praze.