EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS dne 21.10.2010

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 21. 10. 2010 v knihovně JKGO v Ostravě

Přítomni: R. Štěpánková (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), J. Misárková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), I. Frelová (archiv IDU), L. Bobková (knihovna Janáčkovy konzervatoře Ostrava), D. Šťastná (odd. sbírek IDU), I. Dragounová (knihovna DÚ), M. Černý (knihovna DÚ), J. Svobodová, K. Pečenková (NDM Ostrava), A. Kulhánková (IDU), K. Kudlová (JKGO )

Omluveni: J. Nováková (archiv ND Brno), K. Havlíčková (knihovna HAMU), M. Štulcová, Z. Benešová (archiv ND Praha), A. Rajlichová (knihovna CED), P. Honsová (archiv Činoherního klubu), M. Smolová (knihovna NIPOS), J. Kašparová (archiv MDP), L. Čížková (knihovna JAMU), I. Davidová (knihovna DAMU), E. Janěková (KJM Brno)

 1. Helena Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS. Informovala je o sdělení ředitelky IDU P. Petrové, které se dotýká krácení rozpočtu nevládních organizací. V roce 2011 bude IDU schopen hradit ze svého rozpočtu pouze tajemníka nevládních organizací a členské příspěvky v mezinárodních strukturách. Plné znění dopisu ze dne 24. 8. 2010 je k dispozici v archivních materiálech organizace SIBMAS, které jsou uloženy v knihovně DU.
 2. 28. kongres mezinárodní organizace SIBMAS uspořádalo Divadelní muzeum v Mnichově ve dnech 26. – 31. 7. 2010. Hlavní téma kongresu: Divadelní sbírky jako styčný bod minulosti, současnosti a budoucnosti (Performing arts collections as connection points of past, present and future). Na kongresu přednesly své příspěvky H. Pinkerová z divadelního oddělení Městské knihovny v Praze, P. Honsová z archivu Činoherního klubu, D. Šťastná, vedoucí oddělení sbírek IDU. Plné znění příspěvků je k dispozici na webu národního střediska SIBMAS v sekci Dokumenty. V sekci Zprávy z kongresů je uložena zpráva o mnichovském kongresu.
 3. 29. kongres mezinárodní organizace SIBMAS je plánován na rok 2012 do amerického Austinu.
 4. Účastníci jednání informovali o dění ve svých institucích.
 5. Archiv ND v Brně je dostupný prostřednictvím Internetu. Databáze je postupně doplňovaná informacemi o inscenacích a osobnostech divadla.
 6. Jan Zapalač provedl účastníky setkání budovou Janáčkovy konzervatoře a gymnázia, v rámci exkurze je podrobně seznámil s historií i současností umělecké školy.
 7. S činností a prostorami knihovny seznámily účastníky setkání knihovnice JKGO Lenka Bobková a Kateřina Kudlová.
 8. Setkání národního střediska SIBMAS pokračovalo návštěvou Národního divadla moravskoslezského, v budově Divadla Jiřího Myrona. V divadle přivítala účastníky setkání vedoucí archivu NDM Karolína Pečenková.
 9. Ladislav Slíva seznámil účastníky setkání s historií budování archivu NDM a s jeho retrospektivním doplňováním. Karolína Pečenková navázala informacemi o současném systému budování archivu a jeho převádění do elektronické podoby.
 10. Hudebně-historickou sbírku NDM v Ostravském muzeu představila hudební historička Lenka Černíková.
 11. Martin Sedlář z firmy SE-MO Data představil novou podobu intranetu NDM, která je v prvé řadě zaměřená na systematickou komunikaci jednotlivých divadelních pracovníků. Vedle zprávy inscenací je zde např. i fotogalerie, personální databáze, provozní plány, soupisy rekvizit a archivy textů a notových záznamů.
 12. Prohlídka budovy Divadla Jiřího Myrona uzavřela podzimní setkání národního střediska SIBMAS. Divadlem provázel Stanislav Muntág, technický šéf NDM.
 13. Následné setkání národního střediska SIBMAS proběhne na jaře 2011.