EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 3.5.2012

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 3. 5. 2012 v depozitářích Divadelního oddělení Národního muzea v Terezíně

Přítomni: R. Štěpánková (knihovna DÚ), H. Hantáková (knihovna DÚ), K. Pečenková (NDM Ostrava), J. Misárková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), I. Frelová (archiv IDU), I. Dragounová (knihovna DÚ), M. Černý (knihovna DÚ), J. Svobodová, M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), E. Janěková (Divadlo Radost), P. Honsová (Činoherní klub), A. Rajlichová (knihovna CED), V. Koubská (divadelní odd. NM), J. Krákorová (divadelní odd. NM), L. Čepcová (dokumentační odd. IDU), D. Šťastná (odd. sbírek IDU), Z. Benešová (archiv ND Praha), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň)

Omluveni: H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha), M. Štulcová, E. Kotrbová (Dejvické divadlo), V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace), M. Hejlová (knihovna Pražské konzervatoře), M. Kovalčuk (knihovna JAMU), M. Smolová (knihovna NIPOS), I. Davidová (knihovna DAMU), R. Machová (inf. středisko Konzervatoře Duncan Centre), A. Jochmanová (odd. dějin divadla MZM)

  1. Helena Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS.
  2. 29. kongres mezinárodní organizace SIBMAS proběhne ve dnech 25. – 26. října 2012 v Londýně – Victoria & Albert Museum, London SW7 3RL. Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici na www stránce: https://sites.google.com/site/londoncallforpaperui5/
  3. Vedoucí Divadelního a filmového úseku MK v Praze se stala Mgr. Helena Pinkerová.
  4. Vedoucí knihovny JAMU se stala PhDr. Romana Kasperkevičová.
  5. Zastupující vedoucí knihovny HAMU se stala Bc. Jana Horká.
  6. Účastníci setkání si následně prohlédli depozitáře Divadelního oddělení Národního muzea Terezín I a Terezín II. Průvodkyní po knihovně, studovně a skladištích písemných materiálů a loutek nám byla paní Krákorová. Dr. Koubská nás provázela depozitářem sbírkových předmětů – od nábytku, přes obrazy, kostýmy a scénografické návrhy a makety. Obě kolegyně doplnily exkurzi zasvěceným výkladem a demonstrací jednotlivých úložných a skladovacích zařízení. Prohlídka depozitářů byla doplněna o návštěvu „velína“- pracoviště ostrahy, která sleduje objekt pomocí kamer a 24 hodin denně monitoruje všechny střežené objekty.
  7. Součástí exkurze do Terezína byla návštěva Magdeburských kasáren, kde jsou instalovány stálé expozice věnované hudbě, literární tvorbě, výtvarnému umění a divadlu v terezínském ghettu.
  8. Podzimní setkání národního střediska SIBMAS je plánované v Institutu umění – Divadelním ústavu.