Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 27. – 28.9.2011

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 27. – 28. 9. v Oddělení dějin divadla a v Divadle Radost v Brně

Přítomni: R. Štěpánková (knihovna DÚ), J. Nováková (archiv ND Brno), H. Hantáková (knihovna DÚ), V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace), J. Misárková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), I. Frelová (archiv IDU), I. Dragounová (knihovna DÚ), M. Černý (knihovna DÚ), J. Svobodová, H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha), E. Janěková (Divadlo Radost), P. Honsová (Činoherní klub), A. Rajlichová (knihovna CED), L. Čížková (knihovna JAMU), J. Krákorová (divadelní odd. NM), A. Jochmanová (odd. dějin divadla MZM) D. Šťastná (vedoucí odd. sbírek IDU)

Omluveni: M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), M. Štulcová, E. Kotrbová (Dejvické divadlo), K. Pečenková (NDM Ostrava), M. Hejlová (knihovna Pražské konzervatoře), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), M. Smolová (knihovna NIPOS), I. Davidová (knihovna DAMU), R. Machová (inf. středisko Konzervatoře Duncan Centre), Z. Benešová (archiv ND Praha), L. Čepcová (dokumentace IDU)

 1. Helena Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS.
 2. 29. kongres mezinárodní organizace SIBMAS byl plánován na rok 2012 do amerického Austinu. V červnu informovali organizátoři exekutivu SIBMAS, že nebudou moci kongres uspořádat a požádali o možnost zorganizovat kongres v roce 2014. Exekutiva SIBMAS rozhodla, že 29. kongres proběhne ve dnech 25. – 26. října 2012 v Londýně. Přesné organizační schéma kongresu je dosud v jednání.
 3. Internetové knihkupectví JAMU začalo provozovat svou činnost na adrese: http://e-shop.jamu.cz
 4. Účastníci jednání informovali o dění ve svých institucích.
 5. Divadelní oddělení Národního muzea zpřístupní badatelům své sbírky na objednávku ve studovně knihovny NM a 1x týdně také přímo ve studovně v depozitářích v Terezíně. Rozpis otevíracích hodin a způsob objednávání je na www http://www.nm.cz/Studovny-a-badatelny/Divadelni-oddeleni-Historickeho-muzea-Narodniho-muzea-badatelna/
 6. Novým členem národní organizace SIBMAS se stal Cirqueon, respektive Cirqueon – Dokumentace, která se skládá ze tří částí – knihovny, dokumentace a videotéky. Nabízí badatelům a čtenářům k prezenčnímu zapůjčení zahraniční i českou literaturu věnující se oboru nového cirkusu. Knihovna i dokumentace spolupracuje s institutem Hors les murs (Národní centrum pro výzkum a největší dokumentační středisko pro nový cirkus, Francie). Bližší charakteristika, kontakty i otevírací doba pro veřejnost jsou součástí matriční karty na webu národního střediska SIBMAS.
 7. Knihovna Divadelního ústavu plánuje spolupráci na mezinárodním projektu TEATRE. Projekt si klade za cíl zpřístupnit v rámci EUROPEANY evropskou divadelní literaturu vydanou do roku 1900, která je v uložena v evropských knihovnách v digitalizované podobě. Děkujeme všem, kteří nám zaslali na základě jarní výzvy informace o digitalizovaných fondech svých institucí.
 8. Městská knihovna v Praze uspořádá v rámci oslav svého 120. výročí výstavu: 120: Vylodění ve Smečkách, výstavu lze navštívit od 5. 10. 2011 v Galerii Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1.
 9. M. Valtrová, vedoucí div. odd. MK v Praze nabízí pro zájemce knihu: Divadlo s rodokmenem : divadlo Na Jezerce : divadelní společnost Jana Hrušínského / Marie Valtrová . — Vyd. 1. — Praha : Brána, 2011. — 253 s. : il. — Obsahuje fotografie. — Režiséři a herci Divadla Na Jezerce. — Přehled inscenací a účinkujících 2002 – 2011, jevištní výtvarníci, pracovníci. — Divadelní festivaly. — ISBN 978-80-7243-506-7 (váz.)
 10. A. Jochmanová podrobně seznámila účastníky setkání s činností a uložením sbírek v Oddělení dějin divadla MZM.
 11. Účastníci setkání navštívili výstavu Subrety a Heroiny. Výstavou nás provedla A. Jochmanová, spoluautorka výstavy.
 12. Ve středu 28. 9. proběhla exkurze do Divadla Radost. Nově zrekonstruovaným divadlem provedl účastníky setkání ředitel divadla pan Vlastimil Peška. Přestavba divadla byla završena otevřením Muzea loutek Divadla Radost v červnu 2011. Muzeum má tvar zaoceánské lodi a vedle výstav zde bude také další scéna divadla.
 13. Jarní setkání národního střediska SIBMAS bude spojeno s exkurzí do nových depozitářů Národního muzea v Terezíně.