EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS dne 15. 10. 2015

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 15. 10. 2015 v Divadelním a filmovém úseku Městské knihovny v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Černý (knihovna DÚ); I. Dragounová (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); M. Smolová (knihovna NIPOS); T. Suchánková (archiv ND Praha); I. Davidová (knihovna DAMU); M. Kvapilová (knihovna CED); J. Krákorová (div. odd. NM); A. Součková (knihovna DÚ); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); L. Schreiberová (div. archiv NDM); R. Štěpánková (knihovna DÚ); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); Z. Rausová (div. archiv NDM); J. Svobodová; V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace); J. Kašparová (archiv MDP); B. Kalousková (knihovna JAMU); B. Poppová (archiv DJKT Plzeň); J. Štefanides (Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc)

Omluveni: R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); E. Janěková (Divadlo Radost); E. Kotrbová (Dejvické divadlo); J. Pirner (NIPOS); Z. Benešová (archiv ND Praha); I. Frelová (archiv IDU); D. Jará (divadelní odd. MK Praha); A. Rajlichová; J. Horká (knihovna HAMU)

1)    M. Valtrová přivítala účastníky setkání v Městské knihovně.

2)    H. Hantáková informovala o plánovaném mezinárodním kongresu SIBMAS, který se uskuteční v Kodani od 31. 5. do 3. 6. 2016. Bližší informace o programu a hlavních tématech konference budou postupně zveřejněny na http://www.sibmas.org/conferences/copenhagen2016/.

3)    Oddělení dějin divadla MZM připravuje loutkovou výstavu s názvem Vějíř loutek dálného orientu, výstava potrvá od 5. 11. 2015 do 30. 6. 2015.

4)    Modernizaci počítačů a nákup katalogizačního systému VERBIS realizovala knihovna CED za přispění grantové podpory MK ČR z programu VISK 3.

5)    Organizace NIPOS shromažďuje notový materiál pro sbory. Pan Pirner prosí o zasílání notového materiálu, bude-li někde přebytečný.

6)    Divadelní oddělení NM v Praze rozšířilo svou sběratelskou činnost o propagační materiály a reklamní předměty divadel. Paní Krákorová prosí o laskavé zasílání daného materiálu (od triček přes záložky, propisky až po lokomotivu). Sběr materiálu je časově omezen a předpokládá se, že bude uzavřen v roce 2016.

7)    Vedoucí archivu Divadla J. K. Tyla v Plzni paní Mgr. Barbora Poppová představila novou publikaci k dějinám plzeňského divadla. Informace o publikaci a možnosti jejího získání najdete na www.djkt.eu.

8)     Národní divadlo Moravskoslezské pracuje na vybudování Ostravského divadelního archivu, který vzniká na základě spolupráce všech ostravských profesionálních divadel.

9)     J. Kašparová informovala o průběhu oslav 100. výročí Městských divadel pražských. Historii divadla Rokoko mapuje kniha s názvem 100 let Divadla Rokoko. J. Kašparová se pro zájemce z řad SIBMASu pokusí vyjednat slevu na nákup dané publikace.

10)  Noc divadel proběhne v sobotu 21. 11. 2015, bližší informace o programu a možnostech spolupráce respektive připojení se k Noci divadel najdete na http://www.nocdivadel.cz/.

11)  Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

12)  Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou irena.dragounova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

13)  Jarní setkání Národního střediska SIBMAS se uskuteční na jaře 2016 v  Oddělení dějin divadla MZM v Brně.

14)  Zasedání jsme zakončili prohlídkou Městské knihovny v Praze a Divadelního a filmového úseku. Milou průvodkyní nám byla M. Valtrová.