EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS 5. 5. 2016

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 5. 5. 2016 v Moravském zemském muzeu v Brně

 Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Černý (knihovna DÚ); I. Dragounová (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); M. Kvapilová (knihovna CED); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); J. Kašparová (archiv MDP); B. Kalousková (knihovna JAMU); J. Štefanides (Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); E. Janěková (Divadlo Radost); J. Burianová (Dejvické divadlo); D. Jará (divadelní odd. MK Praha); I. Frelová (IDU); A. Kulhánková (IDU); M. Ňorková (archiv ND Brno); A. Rajlichová;

Omluveni: J. Pirner (NIPOS); Z. Benešová (archiv ND Praha); I. Frelová (archiv IDU); A. Rajlichová; M. Smolová (knihovna NIPOS); I. Davidová (knihovna DAMU); J. Krákorová (div. odd. NM); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); L. Schreiberová (div. archiv NDM); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace); L. Čepcová (IDU); J. Svobodová

1) J. Blecha přivítal účastníky setkání v Moravském zemském muzeu a pozval je na výstavu Vějíř loutek dálného orientu.

2) H. Hantáková informovala o plánovaném mezinárodním kongresu SIBMAS, který se uskuteční v Kodani od 31. 5. do 3. 6. 2016.

3) Generální revize v knihovně Divadelního ústavu proběhne od července do října 2016. V době generální revize bude veřejnosti k dispozici pouze studovna časopisů v 1. patře. Studovna bude otevřená ve stejné době jako studovna dokumentace a bibliografie. Ostatní fondy knihovny a audiotéky budou v době revize nedostupné.  Absenční půjčování na dobu 1 měsíce bude ukončeno v pondělí  30. 5. 2016. Ve dnech 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016 budou všechny fondy knihovny k dispozici pouze k prezenčnímu studiu.  Revize se nedotkne provozu videotéky, dokumentačního a bibliografického oddělení.

4) I. Frelová, oddělení archivu a sbírek IDU, informovala o archivní sbírce k tvorbě Jiřího Bulise a požádala kolegy o pomoc při doplnění materiálů do daného souboru.

5) Národní divadlo Moravskoslezské pracuje na vybudování Ostravského divadelního archivu.

6) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

7) V archivu Národního divadla v Brně pokračuje digitalizace materiálů, kolegyně Ňorková prosí o pomoc při doplnění archivních materiálů týkajících se činnosti ND Brno před rokem 1945.

8) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou irena.dragounova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

9) H. Hantáková navrhla oslovit vedení Divadla J. K. Tyla v Plzni a zeptat se na personální obsazení v archivu divadla a jeho fungování. Dopis vypracuje ve spolupráci s prezidentkou národní organizace SIBMAS S. Pracnou.

10) Podzimní zasedání národní organizace SIBMAS se uskuteční v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze.

11) Zasedání jsme zakončili prohlídkou výstavy: Vějíř loutek dálného orientu / Asijské loutky ze sbírky Helgy Brehme – Theater am Faden, Stuttgart. Výstavu odborným výkladem doprovodil její autor a kurátor J. Blecha.