EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS 9. 4. 2015

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 9. 4. 2015 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); I. Frelová (archiv IDU); M. Černý (knihovna DÚ); I. Dragounová (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DU); J. Rezková (dokumentační odd. IDU); M. Smolová (knihovna NIPOS); T. Suchánková (archiv ND Praha); I. Davidová (knihovna DAMU); M. Kvapilová (knihovna CED); J. Krákorová (div. odd. NM); A. Součková (knihovna DÚ); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); L. Schreiberová (div. archiv NDM); R. Štěpánková (knihovna DÚ); D. Jará (divadelní odd. MK Praha); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); M. Sýkorová (divadlo Minor); Z. Rausová (div. archiv NDM); J. Svobodová; p. Šmídová (divadlo Minor).

Omluveni: R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace); E. Janěková (Divadlo Radost); P. Honsová (archiv ČK); E. Kotrbová (Dejvické divadlo); J. Kašparová (archiv MDP); J. Pirner (NIPOS); Z. Benešová (archiv ND Praha)

1)    M. Straková představila účastníkům setkání koncepci výstavy PQ 2015 a požádala je o spolupráci. Bližší informace jsou na http://www.pq.cz/cs/program/intro/ nebo lze dotazy zasílat na adresu regiony@pq.cz.

2)    H. Hantáková informovala o plánovaném mezinárodním kongresu SIBMAS, který se uskuteční v Kodani od 31. 5. do 3. 6. 2016. Bližší informace o programu a hlavních tématech konference budou postupně zveřejněny na http://www.sibmas.org/conferences/copenhagen2016/.

3)    Seminář o nových katalogizačních pravidlech RDA se uskuteční ve středu 20. 5. od 10.00 v Malém sále Divadelního ústavu v Praze. Své náměty a okruhy problémů k diskusi zasílejte prosím A. Součkové na adresu alena.souckova@divadlo.cz. Stejně tak prosím A. Součkové potvrďte svou účast.

4)    Oddělení dějiny divadla MZM převezme část pozůstalosti Bořivoje Srby.

5)    Modernizaci počítačů a nákup katalogizačního systému VERBIS realizuje knihovna CED za přispění grantové podpory MK ČR z programu VISK 3.

6)    Organizace NIPOS je koordinátorem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ve dnech 23. 5. – 31. 5. 2015. Informace o programu a možnosti připojit se k danému projektu jsou k dispozici na www.amaterskatvorba.cz.

7)    Organizace NIPOS plánuje vydat 2. díl úspěšné publikace Malované opony a prosí o případnou spolupráci. Jsou-li ve vašich sbírkách malované opony, které nejsou v díle 1., kontaktujte Mgr. Jiřího Němce na adrese nemec@nipos-mk.cz.

8)    Divadelní oddělení NM v Praze rozšířilo svou sběratelskou činnost o propagační materiály a reklamní předměty divadel. Paní Krákorová prosí o laskavé zasílání daného materiálu (od triček přes záložky, propisky až po lokomotivu).

9)    Knihovna JAMU zveřejňuje na svém webu seznam s názvem Fond umělecké dokumentace, který obsahuje informace o inscenacích Divadelní a časem i Hudební fakulty JAMU.

10)  Novým členem národní organizace SIBMAS se stává pražské divadlo Minor.

11)  Vedoucí Divadelního a filmového oddělení Městské knihovny v Praze je Mgr. Dana Jará.

12)  Vedoucí archivu Divadla J. K. Tyla v Plzni je paní Mgr. Barbora Poppová, poppova@plzen.eu.

13)  Národní divadlo Moravskoslezské pracuje na vybudování Ostravského divadelního archivu, který bude vznikat na základě spolupráce všech ostravských profesionálních divadel. Projekt představila paní Schreiberová z archivu NDM.

14)  Noc divadel proběhne v sobotu 21. 11. 2015, bližší informace o programu a možnostech spolupráce respektive připojení se k Noci divadel najdete na http://www.nocdivadel.cz/.

15)  Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

16)  Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou irena.dragounova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.