EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS 9. 10. 2014

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 9. 10. 2014 v knihovně NIPOS v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); I. Frelová (archiv IDU); Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň);  M. Černý (knihovna DÚ); I. Dragounová (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DU); L. Čepcová (dokumentační odd. IDU); M. Smolová (knihovna NIPOS); Z. Benešová (archiv ND Praha); I. Davidová (knihovna DAMU); M. Kvapilová (knihovna CED); J. Krákorová (div. odd. NM); A. Součková (knihovna DÚ); V. Hajšman (bibl. odd. DÚ); J. Kašparová (archiv MDP); J. Pirner (NIPOS); L. Schreiberová (div. archiv NDM); R. Vašek (bibl. odd. DÚ); K. Gazurová (divadelní odd. MK Praha); B. Kalousková (knihovna JAMU); R. Štěpánková (knihovna DÚ)

Omluveni:  R. Kasperkevičová  (knihovna JAMU); V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace); E. Janěková (Divadlo Radost); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); P. Honsová (archiv ČK); H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha); E. Kotrbová (Dejvické divadlo)

1)    J. Radová, vedoucí útvaru Centra informací a statistik kultury, uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS a představila činnost Centra informací a statistik kultury.

2)    Ředitelka NIPOS L. Lázňovská seznámila účastníky setkání s úkoly a posláním organizace NIPOS  http://www.nipos-mk.cz/

3)    Úspěšně se rozvíjející projekt NIPOSu s názvem Databáze českého amatérského divadla http://www.amaterskedivadlo.cz/  podrobně představil M. Strotzer.

4)    Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

5)    Od. 1. 7. 2014 je zrušena knihovna AMU a vznikají samostatné fakultní knihovny – knihovna DAMU, knihovna HAMU a knihovna FAMU. Všechny tři knihovny budují souborný katalog.

6)    H. Hantáková informovala o 30. mezinárodním kongresu SIBMAS v New Yorku, který organizoval SIBMAS ve spolupráci s TLA (Theatre Library Association). Podrobná zpráva z kongresu je dostupná na webových stránkách národního střediska SIBMAS http://sibmas.idu.cz/cs/zpravy-z-kongresu-2

7) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou irena.dragounova@divadlo.cz  Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

8) Z. Benešová z Archivu ND v Praze obdržela v červnu 2014 Medaili za zásluhy o české archivnictví více na http://sibmas.idu.cz/cs/zdena-benesova-ocenena-medaili . Při této příležitosti publikovala obsáhlý článek o činnosti Archivu Národního divadla, který vyšel v Divadelní revui č. 2/2014 s. 190 – 192.

9) S novými prostory i s unikátním fondem knihovny NIPOS podrobně seznámila účastníky setkání M. Smolová.  V rámci exkurze připravila i výstavku unikátních publikací z fondu knihovny. Samostatnou sbírku notových materiálů pro sbory spravuje, doplňuje, zpracovává a zpřístupňuje  J. Pirner, který nás se sbírkou podrobně seznámil.