EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze zasedání národního střediska SIBMAS 24. 4. 2014

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 24. 4. 2014 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); I. Frelová (archiv IDU); Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň); A. Rajlichová (knihovna CED);  M. Černý (knihovna DÚ); I. Dragounová (knihovna DÚ; V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DU); L. Čepcová (dokumentační odd. IDU); H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha); M. Smolová (knihovna NIPOS); J. Svobodová;  Z. Benešová (archiv ND Praha); I. Davidová (knihovna DAMU); M. Kvapilová (knihovna CED); J. Krákorová (div. odd. NM); A. Součková (knihovna DÚ); V. Hajšman ( bibl. odd. DÚ); K. Kadlecová (bibl. odd. DÚ)

Omluveni: M. Štulcová, J. Kašparová (archiv MDP); R. Kasperkevičová  (knihovna JAMU); V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace); E. Janěková (Divadlo Radost); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), J. Pirner (NIPOS); P. Honsová (archiv ČK); L. Adámková (div. archiv NDM)

1) H. Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS.

2) S. Pracná informovala o tom, že v iniciativě Svazu českých divadelních kritiků v oblasti grantové politiky MK ČR, jejímž prvotním zájmem je zprůhlednění a systematizace přidělování kulturních grantů na podporu divadelních a tanečních periodik, nedošlo k žádnému posunu ani vývoji.

3) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

4) Oddělení dějin divadla MZM připravuje výstavu o životě a tvorbě Petera Scherhaufera. Slavnostní vernisáž je plánovaná 26. 6. 2014. Možnost uspořádat společný zájezd na vernisáž výstavy prodiskutuje sekretář národního střediska SIBMAS se zástupci Teatrologické společnosti a Scénologické společnosti.

5) V knihovně CED dojde v září 2014 k personální změně, paní Rajlichová představila svou novou kolegyni a nástupkyni Marii Kvapilovou.

6) První premiérou v nové budově plzeňského divadla bude 2. 9. 2014 Prodaná nevěsta v režii J. Kališové.

7) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou (irena.dragounova@divadlo.cz). Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

8) Knihovna NIPOS se přestěhovala a nyní sídlí na adrese Fügnerovo náměstí 5, Praha 2. S novými prostory i s unikátním fondem knihovny se podrobně seznámíme na podzimním setkání SIBMAS, které se zde uskuteční ve čtvrtek 9. 10. 2014 od 10.00 hod.