EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 10. 10. 2013

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 10. 10. 2013 v knihovně JAMU v Brně

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); I. Frelová (archiv IDU); J. Kašparová  (archiv MDP); R. Kasperkevičová  (knihovna JAMU); V. Štefanová (Cirqueon – Dokumentace); Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň); A. Rajlichová (knihovna CED);  M. Černý (knihovna DÚ); I. Dragounová (knihovna DÚ); J. Misárková (knihovna DÚ); E. Janěková (Divadlo Radost); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); A. Kulhánková (IDU);  M. Šperlová (knihovna DÚ); L. Adámková (div. archiv NDM); B. Kalousková (knihovna JAMU); M. Kovalčuk (knihovna JAMU)

Omluveni: M. Štulcová, L. Čepcová (dokumentační odd. IDU), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha), M. Smolová (knihovna NIPOS), J. Svobodová, J. Pirner (NIPOS); Z. Benešová (archiv ND Praha); I. Davidová (knihovna DAMU); P. Honsová (archiv ČK); K. Pečenková (div. archiv NDM)

1) H. Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS.

2) S. Pracná informovala o iniciativě Svazu českých divadelních kritiků v oblasti grantové politiky MK ČR. Prvotním zájmem je zprůhlednění a systematizace přidělování kulturních grantů na podporu divadelních a tanečních periodik.

3) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

4) Knihovna NIPOS mění své působiště a po přestěhování uspořádá exkurzi a zasedání SIBMAS v nových prostorách.

5)  Středisko nového cirkusu Cirqueon přesouvá své sídlo do pražského Břevnova, kde bude fungovat i dokumentační a konzultační pracoviště. Návštěva nových prostor bude také na programu exkurzí národního střediska SIBMAS.

6) Národní filmový archiv pořádá seminář na téma „Problematika archivního uložení a zpřístupnění filmových záznamů“, který se koná dne 22. října 2013 (úterý) v pražském kině Světozor (adresa: Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1). Podrobné informace o zajímavém programu a pozvánku naleznete zde http://www.nfa.cz/res/data/016/002073.pdf.

Přihlašovací formulář: http://web.nacr.cz/konference/prihlaska.aspx?konf=foto06.

7) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Dragounovou (irena.dragounova@divadlo.cz ). Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

8) M. Kovalčuk seznámil účastníky setkání se způsobem umělecké dokumentace knihovny JAMU.

9) Zasedání pokračovalo exkurzí v knihovně JAMU a následně prohlídkou nové hudebně dramatické laboratoře JAMU – Divadla na Orlí http://divadlonaorli.jamu.cz/.