Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 31. 5. 2018

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 31. 5. 2018 v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha; I. Davidová (knihovna DAMU); I. Benešová (knihovna DÚ); J. Horká (knihovna HAMU); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); J. Svobodová; E. Janěková (divadlo Radost); H. Jordan (div. odd. NM); M. Zdeňková (odd. sbírek IDU); J. Rezková (dokumentační odd. IDU); A. Landovská (videotéka IDU); A. Kulhánková (IDU); L. Vodička (div. odd. NM); L. Šaldová (div. odd. NM)

Omluveni: A. Rajlichová; P. Honsová (archiv Činoherního klubu); Z. Benešová (archiv ND Praha); M. Christov (archiv Divadla J. K. Tyla); K. Pečenková (div. archiv NDM); J. Štefanides (Katedra divadelních a filmových studií, FF UP Olomouc); J. Kašparová (archiv MDP); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); K. Brožová (knihovna NIPOS); M. Kvapilová (knihovna CED); J. Panenková (archiv ND)

1) H. Hantáková informovala členy národní organizace SIBMAS o své plánované účasti na 32. mezinárodním kongresu SIBMAS. Kongres spojený s odbornou konferencí se uskuteční 5. – 8. 6. 2018 v Paříži. Tématem konference je „Being successful together“.  Znění příspěvku, který byl přednesen, je zpřístupněno na webu národní organizace SIBMAS.

2) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

3) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Benešovou irena.benesova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

4) Další setkání národního střediska je plánované na podzim 2018 v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Součástí setkání by měla být i exkurze do nově otevřených prostor Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

5) Hlavním programem setkání byly komentované prohlídky muzejních expozic. Se stálou expozicí českých loutek i s dočasnou výstavou Kašparů a kašpárků nás podrobně seznámila Lenka Šaldová. Hanuš Jordan nám byl zasvěceným průvodcem po expozici věnované cirkusu a kouzelnictví.