EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 8.11.2007

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 08.11. 2007 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: I. Frelová (archiv IU-DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), A. Součková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), R. Kasperkevičová (knihovna JAMU), A. Rajlichová (CED Brno), M Štulcová (divadelní odd. MK Praha), I. Davidová (knihovna DAMU), M. Smolová (NIPOS), R. Machová (konzervatoř Duncan Centre), L. Čížková (knihovna JAMU), J. Rezková (dokumentační odd. IU-DÚ)

Omluveni: S. Pracná (divadelní odd. SZM), Z. Benešová (archiv ND Praha), I. Štěrbová (divadelní odd. NM), J. Nováková (archiv ND Brno)

  1. H. Hantáková přivítala účastníky jednání národního střediska SIBMAS.
  2. Knihovna Divadelního ústavu do konce roku 2007 rozešle všem členům národního střediska nabídkový seznam publikací, které jsou pro její fond duplicitní. Knihy budou k dispozici zdarma.
  3. Národní středisko SIBMAS plánuje exkurzi do Divadelního muzea v Mnichově. Exkurze by se měla konat ve dnech 8. – 9. 5. 2008. Podrobnější informace budou rozeslány v lednu 2008.
  4. 27. mezinárodní kongres SIBMAS se uskuteční ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2008 v Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgow. Hlavním tématem je: Zachycení podstaty divadla – výzva pro nezachytitelné dědictví. Vedle hlavních referátů k danému tématu bude na programu konference i sekce „posterů“, která rozšíří možnosti prezentace většího množství konkrétních projektů.
  5. V Olomouci se bude 8. – 10. 10. 2008 konat konference s názvem “Paměť divadla“. Národní středisko SIBMAS připraví pro tuto konferenci návrh metodického návodu pro organizaci a vedení archivů divadel.
  6. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
  7. Zástupci všech organizací potvrdili mimořádný význam knihkupectví Prospero pro domácí i zahraniční akvizici, a to jak současné tak i antikvární divadelní literatury. Prospero je také jediný spolehlivý partner při dodávání teatrologické literatury ze Slovenska.
  8. Mgr. Romana Kasperkevičová z knihovny JAMU seznámila účastníky setkání s  portálem „Umění on-line“. Portál obsahuje české i zahraniční oborové elektronické informační zdroje a byl vytvořen pro potřeby JAMU. Najdete jej na www adrese: http://dokumenty.jamu.cz/Eiz/
  9. Další setkání členů národního střediska SIBMAS je plánováno na jaro 2008.