EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 23.9.2005

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 23. 09. 2005 v Slezském zemském muzeu v Opavě

Přítomni: A. Součková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), H. Hantáková (knihovna DÚ), S. Kostolná (Městská knihovna Praha), R. Kasperkevičová (knihovna JAMU Brno), J. Polická (knihovna JAMU), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), I. Frelová (dokumentační odd. DÚ), L. Pernicová (knihovna JAMU), Š. Čermáková (DJKT Plzeň), L. Petišková (předsedkyně Teatrologické společnosti), J. Rezková (dokumentační odd. DÚ) S. Pracná (div. pracoviště SZMO), Z. Benešová (archiv ND), L. Čížková (knihovna JAMU)

  1. S. Pracná přivítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS ve Slezském zemskému muzeu v Opavě.
  2. Hostem setkání národního střediska SIBMAS byla L. Petišková, předsedkyně Teatrologické společnosti. L. Petišková navrhla užší spolupráci obou organizací v oblasti shromažďování a uchovávání zásadních informačních pramenů z divadelní oblasti.
  3. Ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2006 proběhne 26. kongres SIBMAS. Pořadatelem bude Kunsthistorische Museum ve Vídni. Podrobné informace o kongresu obdržíme v průběhu října 2005.
  4. Z. Benešová bude na mezinárodním kongresu prezentovat digitální archiv ND. Dalším navrhovaným příspěvkem je přednáška M. Štulcové z divadelního oddělení MK Praha. Tématem by bylo restaurování zaplavených teatrálií z fondů MK Praha. M. Valtrová projedná s vedením Městské knihovny v Praze účast M. Štulcové.
  5. H. Hantáková informovala o výzvě profesora M. Bannistera, který představil projekt CESAR a iniciuje další formy mezinárodní spolupráce. Bližší informace naleznete v oddílu AKTUALITY na www.divadlo.cz/sibmas/
  6. H. Hantáková připomněla možnost využívání www stránek SIBMASu a rubriky AKTUALITY. Rubrika by měla obsahovat aktuální informace o pořádaných výstavách, přednáškách, akcích, vydávaných knihách atd. Obsah rubriky bude průběžně doplňován na základě zpráv od jednotlivých členů střediska. Příspěvky nebudou nijak redakčně upravovány.
  7. Zúčastnění členové národního střediska SIBMAS informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
  8. Jarní schůzka národní organizace SIBMAS v roce 2006 se chystá v archivu divadla J. K. Tyla v Plzni. Na programu bude mimo jiné i návštěva Vědecké knihovny a Komorního divadla. Podrobnější informace o plánované schůzce budou rozeslány v únoru 2006.
  9. Po zasedání si účastníci prohlédli expozice Slezského zemského muzea a navštívili zde výstavu „Opavské divadlo 1805 – 2005“.
  10. Program dvoudenního výjezdního zasedání národního střediska SIBMAS doplnilo večerní divadelní představení v opavském divadle. Druhý den (sobota 24. 9. 2005) absolvovali účastníci setkání exkurzi ve Vědecké knihovně v Olomouci. Milou průvodkyní jim byla ředitelka knihovny Ing. H. Študentová. Odpoledne následovala procházka historickou Olomoucí v doprovodu průvodce.