Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 25. 10. 2018

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 25. 10. 2018 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM); M. Šperlová (knihovna DÚ); A. Součková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha; I. Benešová (knihovna DÚ); J. Svobodová;  J. Rezková (dokumentační odd. IDU); A. Landovská (videotéka IDU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); K. Pečenková (div. archiv NDM); J. Kašparová (archiv MDP); K. Brožová (knihovna NIPOS); M. Kvapilová (knihovna CED); L. Čepcová (dokumentační odd. IDU); V. Hajšman (bibliografické odd. IDU); Iva Frelová (odd. sbírek IDU); L. Charvátová (div. odd. NM); J. Strnadová (archiv ND Praha); T. Osmančíková (div. archiv NDM); J. Krákorová (div. odd. NM); Š. Čermáková (hudební archiv ND Praha); B. Kalousková (knihovna JAMU); L. Černíková (Ostravské muzeum); M. Černý (knihovna DÚ); S. Hrušková (Ostravský divadelní archiv)

Omluveni: A. Rajlichová;; Z. Benešová (archiv ND Praha); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); J. Panenková (archiv ND); J. Horká (knihovna HAMU); I. Davidová (knihovna DAMU); D. Šťastná (odd. sbírek IDU);

1) H. Hantáková informovala členy národní organizace SIBMAS o účasti na 32. mezinárodním kongresu SIBMAS. Kongres spojený s odbornou konferencí se uskutečnil 5. – 8. 6. 2018 v Paříži. Tématem konference bylo „Being successful together“.  H. Hantáková  spolu s N. Couch (Ohio State University) přednesly příspěvek s názvem Databases and Digital Collections: Virtual Spaces for Collection Sharing. Celé znění příspěvku je k dispozici na webové stránce národního střediska SIBMAS  (http://sibmas.idu.cz/) v sekci Dokumenty. Zápis z kongresu najdete tamtéž v sekci Zprávy z kongresů.

2) Novým členem národního střediska SIBMAS se stalo Ostravské muzeum zastoupené paní Mgr. Lenkou Černíkovou, Ph. D.

3) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

4) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Benešovou irena.benesova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

5) Další setkání národního střediska je plánované na jaro 2019. Rádi bychom navštívili nově zrekonstruovaný hudební archiv Národního divadla v Praze.

6) Setkání pokračovalo komentovanou prohlídkou nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea, kterým nás provedla ředitelka knihovny UPM Eva Vondálová.