EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 19. 11. 2012

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 19. 11. 2012 v Divadelním a filmovém úseku Městské knihovny v Praze

PřítomniH. Hantáková (knihovna DÚ), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), I. Frelová (archiv IDU), J. Svobodová, M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), E. Janěková (Divadlo Radost), P. Honsová (Činoherní klub), M. Hejlová (knihovna Pražské konzervatoře), V. Poláček (divadelní odd. NM), J. Krákorová (divadelní odd. NM), L. Čepcová (dokumentační odd. IDU), B. Kalousková (knihovna JAMU), K. Kadlecová (Cirqueon – Dokumentace), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha), M. Smolová (knihovna NIPOS), V. Valentová (odd. dějin divadla MZM), J. Horká (knihovna HAMU)

OmluveniM. Štulcová, E. Kotrbová (Dejvické divadlo), I. Davidová (knihovna DAMU), R. Machová (inf. středisko Konzervatoře Duncan Centre), A. Rajlichová (knihovna CED), Z. Benešová (archiv ND Praha), H. Šulajová (Muzeum loutk. kultur Chrudim), J. Kašparová (archiv MDP)

1) Helena Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS.

2) 29. kongres mezinárodní organizace SIBMAS se konal ve dnech 25. – 26. října 2012  v Londýně  – Victoria & Albert Museum, London SW7 3RL.  Zápis z konference je k dispozici na www stránce národního střediska SIBMAS

3) Vojtěch Poláček, který se stal vedoucím Divadelního oddělení NM v Praze, informoval o nových plánech oddělení. K prvním patří rozšíření badatelských hodin pro veřejnost, které je plánované od prosince 2012. Bližší informace budou k dispozici na www stránkách Národního muzea.

4) Knihovna Divadelního oddělení NM, zásluhou J. Krákorové, zpřístupnila svůj fond na Internetu prostřednictvím on-line katalogu Portaro.

5) Vedoucí knihovny HAMU se stala Bc. Jana Horká.

6) Knihovna Pražské konzervatoře nabízí putovní výstavu s názvem Z dějin Pražské konzervatoře. Výstava je k dispozici v české a anglické verzi.

7) Krátké články, oznámení o nových knihách, vernisážích apod. lze publikovat na www.divadlo.cz. Redakci webu vede Klára Kadlecová (klara.kadlecova@divadlo.cz), která vám v případě potřeby ráda s vystavením informací pomůže.

8) IDU nabízí zvýhodněné tématické balíčky literatury, vydané v IDU za uplynulá léta.

9) Hudební sekce Veřejné knihovny NIPOS, databáze not – práce na hudební sekci Veřejné knihovny NIPOS byly zahájeny v roce 2009. Tato sekce vznikla z několika významných darů osobností českého hudebního života. V uplynulých třech letech probíhaly katalogizační a sbírkové práce, od září 2012 se hudební sekce otevřela veřejnosti. Absenční i prezenční výpůjčky jsou možné po individuální dohodě s odborným pracovníkem NIPOS dr. Janem Pirnerem (GSM: +420 739 731 290, EMAIL: pirner@nipos-mk.cz), přehled o fondu je k dispozici v databázi dostupné z http://katalog.nipos-mk.cz v záložce hudebniny. Fond hudební sekce obsahuje převážně hudebniny z 20. století. Díky povaze fondu a odbornému zaměření je hudební sekce Veřejné knihovny NIPOS unikátním pracovištěm v ČR, systematicky zaměřeným pouze na notové materiály pro dětské a středoškolské pěvecké sbory. Najdete zde koncertantní sborové skladby významných českých autorů 20. století (Petr Eben, Ilja Hurník, Ctirad Kohoutek, Zdeněk Lukáš, Otmar Mácha, Bohuslav Martinů, Věroslav Neumann, Jiří Teml ad.), výběr ze skladeb zahraničních autorů a lidové písně a jejich vícehlasé úpravy. Sbírková činnost notového materiálu pokračuje dále a je otevřena všem případným dárcům.

10) Setkání národního střediska pokračovalo exkurzí po jednotlivých odděleních Městské knihovny.

11) Na setkání národního střediska SIBMAS navázal seminář „O slávě herecké“, který u příležitosti 70. výročí Divadelního oddělení v Městské knihovně v Praze uspořádaly Helena Pinkerová a Marie Valtrová.

12) Jarní setkání národního střediska SIBMAS se uskuteční v knihovně Divadelního ústavu v Praze.