Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 3.12.2009

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 3. 12. 2009 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: R. Štěpánková (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), R. Machová (inf. středisko KDC), Z. Benešová (archiv ND Praha), L. Čepcová (dokumentační odd. IDU), A. Rajlichová (knihovna CED), M. Hejlová (knihovna Pražské konzervatoře), V. Hajšman (bibliogr. odd. IDU), P. Honsová (archiv Činoherního klubu), M. Smolová (knihovna NIPOS), A. Součková (knihovna DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ)

Omluveni: S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), J. Kašparová (archiv MDP), J. Nováková (archiv ND Brno), L. Čížková (knihovna JAMU), I. Frelová (archiv IDU), E. Kotrbová (archiv Dejvického divadla), L. Bobková (knihovna Janáčkovy konzervatoře Ostrava), I. Davidová (knihovna DAMU), K. Havlíčková (knihovna HAMU), D. Šťastná (odd. sbírek IDU)

1) H. Hantáková přivítala účastníky jednání národního střediska SIBMAS.

2) 28. kongres mezinárodní organizace SIBMAS uspořádá Divadelní muzeum v Mnichově ve dnech 26. – 31. 7. 2010. Hlavním tématem kongresu je: Divadelní sbírky jako styčný bod minulosti, současnosti a budoucnosti (Performing arts collections as connection points of past, present and future). Na kongres je možné přihlásit příspěvky, které by v rámci daného tématu prezentovaly práci a projekty jednotlivých členů národního střediska SIBMAS. Podrobnosti a organizační pokyny ke kongresu viz příloha zápisu.

3) Národní středisko SIBMAS ve spolupráci s Teatrologickou společností uspořádalo 28. 4. 2009 pracovní seminář k problematice divadelních archivů. Mgr. Karolína Šimůnková (5. odd. Národního archivu) seznámila zúčastněné s obecnými podmínkami vedení archivů a spisoven, které vyplývají ze zákona č. 499/04 Sbírky o archivnictví a spisové službě. Písemnou formu referátu slíbila paní magistra vypracovat do konce roku 2009, tak aby mohla být rozeslaná nejen archivářům, ale i ředitelům jednotlivých divadel.

4) Národní středisko SIBMAS uskutečnilo ve dnech 27. 10. – 28. 10. exkurzi do slovenského Divadelného ústavu v Bratislavě. V rámci dvoudenní exkurze pořádané národním střediskem SIBMAS se uskutečnilo v prostorách Moravského zemského muzea pracovní setkání na téma Divadelní muzea a jejich funkce ve 21. století, na jehož organizaci se podílela Teatrologická společnost a Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Zprávu o exkurzi a pracovním setkání najdete na http://www.divadlo.cz/sibmas/ v sekci Aktuality.

5) P. Honsová z archivu Činoherního klubu zdarma nabízí k odběru výpravnou publikaci Činoherní klub 1965 – 2005. V případě zájmu o danou knihu kontaktujte P. Honsovou emailem na adresu PetraHonsova@email.cz

6) Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.

7) Podstatnou část fotografického archivu Věry Caltové převzal archiv DJKT v Plzni.

8) Laterna Magika se od 1. 1. 2010 stává součástí Národního divadla v Praze, její umělecký archiv a dokumentace budou uloženy v archivu ND.

9) Webové stránky SIBMAS budou rozšířeny o sekci Dokumenty. Sekce bude obsahovat různé dokumenty a zprávy, které byly dosud k dispozici v sekci Aktuality a neměly povahu aktuálních zpráv. Zároveň prosíme všechny členy SIBMAS o průběžnou kontrolu svých matričních karet a o zasílání informací o změnách kontaktů i jejich obsahové stránky.

10) Jarní setkání národního střediska SIBMAS se uskuteční v roce 2010 v knihovně NIPOS v Praze.