Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 15.4.2010

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 15. 04. 2010 v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu v Praze

Přítomni: R. Štěpánková (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), R. Machová (inf. středisko KDC), Z. Benešová (archiv ND Praha), L. Čepcová (dokumentační odd. IDU), A. Rajlichová (knihovna CED), P. Honsová (archiv Činoherního klubu), M. Smolová (knihovna NIPOS), A. Součková (knihovna DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), J. Kašparová (archiv MDP), L. Čížková (knihovna JAMU), I. Frelová (archiv IDU), E. Kotrbová (archiv Dejvického divadla), L. Bobková (knihovna Janáčkovy konzervatoře Ostrava), I. Davidová (knihovna DAMU), E. Janěková (KJM Brno), D. Šťastná (odd. sbírek IDU), I. Dragounová (knihovna DÚ), M. Černý (knihovna DÚ), J. Svobodová, K. Pečenková (NDM Ostrava)

Omluveni: J. Nováková (archiv ND Brno), J. Blecha (divadelní odd. MZM Brno), K. Havlíčková (knihovna HAMU), M. Štulcová

1) Účastníky setkání přivítala ředitelka NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská a vedoucí oddělení CIK PhDr. Jana Radová.

2) 28. kongres mezinárodní organizace SIBMAS uspořádá Divadelní muzeum v Mnichově ve dnech 26. – 31. 7. 2010. Hlavní téma kongresu: Divadelní sbírky jako styčný bod minulosti, současnosti a budoucnosti (Performing arts collections as connection points of past, present and future). Na kongres přihlásily své příspěvky H. Pinkerová z divadelního oddělení Městské knihovny v Praze, P. Honsová z archivu Činoherního klubu, D. Šťastná vedoucí oddělení sbírek IDU.

3) Doposud se nám nepodařilo získat písemnou formu referátu, který by shrnoval vystoupení Mgr. Šimůnkové (5. odd. Národního archivu) k problematice divadelních archivů. Metodický materiál pro práci s materiálem a uspořádání divadelních archivů, který vypracovala Z. Benešová z archivu ND, je k dispozici na www stránkách SIBMAS v sekci Dokumenty. V příloze k zápisu najdete ceník služeb archivu ND, který může sloužit jako orientační vodítko pro hrazení služeb v archivech jednotlivých divadel.

4) P. Honsová z archivu Činoherního klubu zdarma nabízí k odběru výpravnou publikaci Činoherní klub 1965 – 2005. V případě zájmu o danou knihu kontaktujte P. Honsovou e-mailem na adresu PetraHonsova@email.cz

5) Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.

6) Přílohou zápisu je soupis osobního archivu Vlasty Chramostové, který převzal archiv ND v Praze.

7) Webové stránky SIBMAS byly rozšířeny o sekci Dokumenty. Sekce bude obsahovat různé dokumenty a zprávy, které byly dosud k dispozici v sekci Aktuality a neměly povahu aktuálních zpráv. Zároveň prosíme všechny členy SIBMAS o průběžnou kontrolu svých matričních karet a o zasílání informací o změnách kontaktů i jejich obsahové stránky.

8) Knihovna JAMU rozšířila své služby o zpřístupnění databáze Music Online. Databáze Music Online je licencovaný elektronický informační zdroj pro vědu, výzkum a výuku na JAMU. Knihovna JAMU k němu má uhrazen přístupový poplatek do roku 2012 a licenční smlouva opravňuje jeho využívání pro akademické potřeby studentů a zaměstnanců JAMU.

9) Účastníci setkání souhlasili s přijímáním individuálních členů do národního střediska SIBMAS.

10) Novým členem národního střediska SIBMAS se stal archiv divadla Radost, zastoupený E. Janěkovou.

11) L. Lázňovská podrobně seznámila účastníky setkání s činností a funkcemi Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). http://www.nipos-mk.cz/

12) J. Radová přiblížila činnost útvaru CIK (Centrum informací a statistik kultury), který je součástí NIPOSu.

13) Středisko NIPOS vydává on-line časopis Místní kultura www.mistnikultura.cz, kam lze vkládat informace o kulturních akcích.

14) Vznik, vývoj a poslání databáze amatérského divadla představila vedoucí projektu V. Šrámková. Databáze je dostupná na adrese http://www.amaterskedivadlo.cz/

15) Průvodkyní po knihovně NIPOS byla na závěr setkání vedoucí knihovny M. Smolová.

16) Další setkání národního střediska SIBMAS se uskuteční na podzim 2010.