EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 28.5.2009

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 28. 05. 2009 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: L. Bobková (knihovna Janáčkovy konzervatoře Ostrava), I. Davidová (knihovna DAMU), R. Štěpánková (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), L. Čížková (knihovna JAMU), Z. Benešová (archiv ND Praha), J. Rezková (dokumentační odd. IU-DÚ), J. Budařová (bibliogr. odd. IU-DÚ), A. Rajlichová (knihovna CED), M. Hejlová (knihovna Pražské konzervatoře), J. Blecha (odd. dějin divadla MZM), V. Hajšman (bibliogr. odd. IU-DÚ), P. Honsová (archiv Činoherního klubu)

Omluveni: S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), J. Kašparová (archiv MDP), J. Nováková (archiv ND Brno), H. Šulajová (Muzeum loutk. kultur Chrudim), M. Smolová (knihovna NIPOS), I. Frelová (archiv IU-DÚ), D. Šťastná (IU-DÚ), R. Machová (inf. středisko KDC), E. Kotrbová (Dejvické divadlo), K. Pečenková (archiv NDM Ostrava)

 1. H. Hantáková přivítala účastníky jednání národního střediska SIBMAS a představila nové členy , kterými se staly – archiv Činoherního klubu Praha, Divadelní archiv NDM v Ostravě, archiv Dejvického divadla Praha.
 2. 28. kongres mezinárodní organizace SIBMAS uspořádá Divadelní muzeum v Mnichově ve dnech 26. – 31. 7. 2010. Hlavním tématem kongresu je: Divadelní sbírky jako styčný bod minulosti, současnosti a budoucnosti (Performing arts collections as connection points of past, present and future). Na kongres je možné přihlásit příspěvky, které by v rámci daného tématu prezentovaly práci a projekty jednotlivých členů národního střediska SIBMAS.
 3. Národní středisko SIBMAS ve spolupráci s Teatrologickou společností uspořádalo 28. 4. 2009 pracovní seminář k problematice divadelních archivů. Na semináři vystoupila Dr. M. Havlíčková, která shrnula závěry průzkumu situace divadelních archivů a nastínila další úkoly, které je nutné v této souvislosti řešit. Jedním z nich je i otázka dostupnosti respektive místa uložení archivů divadel, které vznikly a následně zanikly po roce 1989. Mgr. Karolína Šimůnková, 5. odd. Národního archivu seznámila zúčastněné s obecnými podmínkami vedení archivů a spisoven, které vyplývají ze zákona č. 499/04 Sbírky o archivnictví a spisové službě. Znění zákona a další informace jsou k dispozici na http://www.cesarch.cz. Písemnou formu referátu slíbila paní magistra vypracovat v září, tak aby mohla být rozeslaná nejen archivářům, ale i ředitelům jednotlivých divadel. Z. Benešová se ve svém vystoupení věnovala metodickému pokynu pro tvorbu divadelních archivů a na následné exkurzi podrobně seznámila účastníky setkání s činností Archivu Národního divadla v Praze.
 4. Národní středisko SIBMAS plánuje ve dnech 27. 10. – 28. 10. exkurzi do slovenského Divadelného ústavu v Bratislavě. Pozvánka spolu s programem bude rozeslána do konce srpna 2009.
 5. I. Davidová z knihovny DAMU zdarma nabízí k odběru starší čísla časopisu DISK. Veškeré informace jsou k dispozici na http://casopisdisk.amu.cz/.
 6. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
 7. Informačně-dokumentační oddělení IDU zveřejnilo na Internetu další databázi, podrobnosti najdete v přiloženém článku.
 8. Od 1. 9. 2008 provozuje odborné divadelní knihkupectví PROSPERO firma KOSMAS. Knihovny a odborná divadelní pracoviště, které jsou členy SIBMAS, vyjadřují svou hlubokou nespokojenost se službami knihkupectví. Stížnosti se vztahují na nedostatky v oblasti zásobování odbornou literaturou, neschopností dodat knihy malých a mimopražských nakladatelů včetně knih slovenské a další zahraniční provenience, ale i na oborovou neznalost zaměstnanců knihkupectví.
 9. Oslavy 50. výročí založení Divadelního ústavu vyvrcholí ve čtvrtek 15. 10. 2009.
 10. Setkání národního střediska SIBMAS pokračovalo exkurzí do Knihovny Pražské konzervatoře. M. Hejlová podrobně seznámila účastníky setkání s historií i současností knihovny a provedla je všemi prostorami, které má knihovna k dispozici.
 11. Podzimní setkání národního střediska SIBMAS proběhne v září 2009.