EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 25.9.2008

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 25. 9. 2008 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: I. Frelová (archiv IU-DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), R. Štěpánková (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), A. Součková (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), M. Štulcová (divadelní odd. MK Praha), L. Čížková (knihovna JAMU), Z. Benešová (archiv ND Praha), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), J. Rezková (dokumentační odd. IU-DÚ), J. Budařová (bibliogr. odd. IU-DÚ), M. Dolníčková (bibliogr. odd. IU-DÚ), A. Rajlichová (knihovna CED), M. Smolová (knihovna NIPOS), M. Hejlová (knihovna Pražské konzervatoře), D. Šťastná (IU-DÚ), R. Machová (inf. středisko KDC), J. Krákorová (divadelní odd. NM), J. Šťávová (odd. dějin divadla MZM)

Omluveni: K. Havlíčková (knihovna HAMU), H. Hložková (archiv Slováckého divadla), I. Davidová (knihovna DAMU), J. Kašparová (archiv MDP), J. Nováková (archiv ND Brno), H. Šulajová (Muzeum loutk. kultur Chrudim), L. Bobková (knihovna Janáčkovy konzervatoře Ostrava)

 1. Účastníky setkání přivítala Ing. Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu.
 2. Elektronickou bibliografickou databázi International Bibliography of Dance and Theatre with Full Text představila ve své prezentaci zástupkyně firmy EBSCO Publishing Tanja Nanković. Firma EBSCO prostřednictvím svých zástupců nabízí zájemcům zkušební přístup do databáze IBDT, který je zdarma. Podrobnosti a podmínky spolupráce vám sdělí paní Nanković – email: tnankovic@ebscohost.com ; tel.: 224 941 460 ; bližší informace o firmě EBSCO a jejích produktech najdete na: www.ebscohost.com
 3. Od 1. 9. 2008 provozuje odborné divadelní knihkupectví PROSPERO firma KOSMAS. Paní Kulhavá, pracovnice knihkupectví, stručně seznámila účastníky zasedání se snahami provozovatele, který předpokládá, že knihkupectví bude prodávat divadelní literaturu ve stejném rozsahu jako doposud a v nabídce budou také pragenzia. Stejně tak by nový provozovatel měl být schopen zajistit nákup knih ze zahraničí. V knihkupectví již nebude fungovat antikvariát divadelní literatury. Kontaktní email na knihkupectví je: knihkupectvi.celetna@kosmas.cz Další podrobnosti najdete na: http://www.divadlo.cz/prospero/
 4. 27. mezinárodní kongres SIBMAS se uskutečnil ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2008 v Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgow. Hlavním tématem bylo: Zachycení podstaty divadla – výzva pro nezachytitelné dědictví. Vedle hlavních referátů k danému tématu byla na programu konference i sekce „posterů“, která rozšířila možnosti prezentace většího množství konkrétních projektů. H. Hantáková přednesla na kongresu příspěvek o digitalizaci nepublikovaných textů z fondu knihovny Divadelního ústavu. Podrobný zápis z kongresu i ze zasedání exekutivy mezinárodní organizace SIBMAS je umístěn na webových stránkách národního střediska SIBMAS.
 5. V Olomouci se bude 8. – 10. 10. 2008 konat konference s názvem “Paměť divadla“. Národní středisko SIBMAS připravilo pro tuto konferenci návrh metodického návodu pro organizaci a vedení archivů divadel, jehož znění je umístěno na www stránkách SIBMAS v sekci Aktuality. V pátek 10. 10. je na program konference zařazen tématický panel věnující se divadelním archivům. Do této sekce je zařazen příspěvek Z. Benešové a H. Hantákové k tvorbě metodického pokynu a k možnostem jeho praktického využití.
 6. Na základě pozvání a propagace práce národního střediska SIBAMS I. Davidovou se novými členy organizace stala knihovna Pražské konzervatoře, knihovna Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a o členství vážně uvažuje knihovna brněnské konzervatoře.
 7. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
 8. Exkurze do Divadelního muzea v Mnichově se uskuteční ve dnech 16.11. – 17. 11. 2008 (neděle, pondělí). Doprava autobusem bude hrazena organizací SIBMAS. Ubytování si uhradí účastníci sami – cena je 35 Euro na osobu a noc. Ubytování je zajištěno v MEININGER City Hostel & Hotel, adresa Landsberger Strasse 20, 80339 Munich (stanice S-bahnu Hackerbrücke a je to jednu stanici od Hauptbahnhofu). http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187309-d559421-Reviews-Meininger_City_Hostel-Munich_Bavaria.html Podrobné instrukce obdrží účastníci exkurze do 20. 10. 2008.
 9. 28. kongres mezinárodní organizace SIBMAS uspořádá Divadelní muzeum v Mnichově ve dnech 26. – 31. 7. 2010. Hlavním tématem kongresu je: Divadelní sbírky jako styčný bod minulosti, současnosti a budoucnosti (Performing arts collections as connection points of past, present and future). Na kongres je možné přihlásit příspěvky, které by v rámci daného tématu prezentovaly práci a projekty jednotlivých členů národního střediska SIBMAS.
 10. Nové digitalizační pracoviště zřídila Městská knihovna v Praze. V současné době plánuje divadelní oddělení MK digitalizaci vzácných teatrálií ze svého fondu. M. Valtrová nabídla zprostředkování konzultace s odborníky z MK, kteří se zabývají digitalizací. Konkrétní termín schůzky bude rozeslán sekretariátem SIBMAS.
 11. Z. Benešová informovala o korespondenci mezi Teatrologickou společností a Národním muzeem o odborné činnosti divadelního oddělení Národního muzea. Konkrétní informace o kauze respektive přesné znění jednotlivých dopisů najdete na : http://www.divadlo.cz/teatrologie/
 12. Jarní setkání národního střediska SIBMAS se uskuteční v divadelním oddělení Městské knihovny v Praze. Zájemci se po zasedání mohou zúčastnit plánované exkurze do knihovny Pražské konzervatoře.