Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 27.4.2006

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 27. 4. 2006 v archivu Divadla J.K. Tyla v Plzni

Přítomni: J. Rezková (dokumentační odd. DÚ), I. Frelová (dokumentační odd. DÚ), Z. Benešová (archiv ND Praha), J. Misárková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), R. Štěpánková (knihovna DÚ), H. Hantáková (knihovna DÚ), A. Součková (knihovna DÚ), M. Černý (audio DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), M. Štulcová (divadelní odd. MK Praha), R. Kasperkevičová (knihovna JAMU Brno), A. Rajlichová (CED Brno), M. Bouda (knihovna JAMU Brno)

Omluveni: A. Exnarová – Muzeum loutkářských kultur M. Smolová – NIPOS

 1. Šárka Čermáková přivítala účastníky setkání v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
 2. Na 26. mezinárodním kongresu SIBMAS ve Vídni (28. 8. – 1. 9. 2006; organizátor Kunsthistorisches Museum; téma: Performing Arts Collections on the Offensive) zazní dva české příspěvky. Příspěvek Z. Benešové (archiv ND Praha): Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v digitální podobě a příspěvek M. Štulcové (divadelní odd. MK Praha): Vzácné tisky divadelního fondu Městské knihovny v Praze a povodeň v roce 2002.
 3. Národní středisko SIBMAS navrhuje, v případě zájmu, uspořádat jednodenní návštěvu Vídně. Cesta je plánovaná na pátek 1. 9. 2006. Program: – Návštěva posledního jednacího dne mezinárodního kongresu, který je věnován organizačním záležitostem včetně voleb pro další funkční období. – Návštěva Divadelního muzea – Prohlídka Vídně Odjezd je plánován v časných ranních hodinách z Prahy se zastávkou v Brně. Návrat v pozdních večerních hodinách opět se zastávkou v Brně. H. Hantáková prosí o zaslání přihlášek do 30. 6. 2006. Zbylá místa budou nabídnuta kolegům z dalších nevládních organizací.
 4. Konference Knihovny současnosti, která proběhne v Seči (12.-14. 9. 2006) bude doplněna o sekci pro specializované knihovny. Vzniká zde prostor pro prezentaci problémů, kterými se zabývají odborné knihovny v současné době. V této sekci by se měly prezentovat nejen samostatně stojící odborné knihovny (STK, NLK), ale především knihovny, které jsou součástí vědeckých a výzkumných institucí. V dané sekci zazní i příspěvek o činnosti národního střediska SIBMAS. Příspěvek zpracuje a přednese H. Hantáková, základními podklady budou matriční karty jednotlivých institucí, které tvoří národní středisko a případné osobní konzultace.
 5. V knihovně Divadelního ústavu bude od července do prosince 2006 probíhat generální revize fondu. V knihovně bude po danou dobu omezený provoz – k dispozici zůstane pouze studovna časopisů. Podrobnou zprávu o plánované revizi přikládám jako samostatný soubor. Dále je zpráva k dispozici v sekci aktuality na www stránkách národního střediska SIBMAS.
 6. Na podzim 2006 končí funkční období prezidentky národního střediska SIBMAS J. Svobodové. Na podzimním setkání střediska proběhnou volby prezidenta národního střediska pro další funkční období (5 let). Návrhy na kandidáty zasílejte H. Hantákové, sekretáři národního střediska.
 7. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
 8. Setkání národního střediska pokračovalo návštěvou Vědecké studijní knihovny v Plzni, Účastníky setkáni knihovnou provázela náměstkyně ředitele knihovny PhDr. I. Horáková.
 9. Další zastávkou byla prohlídka archivu Divadla J. K. Tyla v Plzni. Š. Čermáková své kolegy podrobně seznámila s prostory a činností archivu.
 10. Na exkurzi v historické budově Divadla J.K. Tyla se účastnící setkání podrobně seznámili s historií divadla. Prohlédli si i technické a herecké zázemí divadla. Celou prohlídku doprovázel odborný výklad zaměstnanců divadla.
 11. Další schůzka národního střediska SIBMAS se uskuteční na podzim 2006 v CED Brno.