Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 19.4.2007

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 19. 4. 2007 v knihovně DAMU v Praze

Přítomni: I. Frelová (dokumentační odd. DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), A. Součková (knihovna DÚ), M. Šperlová (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), R. Kasperkevičová (knihovna JAMU), A. Rajlichová (CED Brno), M. Bouda (knihovna JAMU), I. Davidová (knihovna DAMU), S. Pracná (SZM Opava), I. Štěrbová (divadelní odd. NM), L. Čížková (knihovna JAMU), J. Šťávová (divadelní odd. MZM), K. Havlíčková (knihovna HAMU)

Omluveni: H. Šulajová (Muzeum loutkářských kultur), M. Smolová (NIPOS), Z. Benešová (archiv ND Praha), R. Machová (konzervatoř Duncan Centre), M. Štulcová (divadelní odd. MK Praha)

  1. Setkání bylo zahájeno prohlídkou prostor divadla DISK pod vedením ředitele divadla M. Lázňovského.
  2. I. Davidová přivítala účastníky setkání v knihovně DAMU a seznámila je s historií i současností pracoviště.
  3. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
  4. Změna názvu Divadelního ústavu: na návrh Divadelního ústavu byl k 10. 4. 2007 rozhodnutím ministra kultury ČR vydán dodatek ke statutu DÚ. V souvislosti s jeho rozšířením dochází také ke změně názvu – organizace nyní nese název Institut umění – Divadelní ústav. Dne 20. 4. 2007 vypsalo Ministerstvo kultury ČR výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Institutu umění – Divadelního ústavu. V současné době je Eva Žáková pověřenou ředitelkou IU-DU.
  5. J. Šťávová informovala o připravované konferenci v rámci oslav 50. výročí konstituování divadelně muzejního pracoviště – oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně. Jednodenní pracovní setkání nazvané „Současný stav a perspektiva divadelně dokumentačních pracovišť“ (výzkum, hodnocení, uchování a prezentace divadelních dokumentů) se uskuteční na půdě Moravského zemského muzea v Brně. Program setkání se bude skládat z dopoledního a odpoledního bloku příspěvků oslovených specialistů z jednotlivých divadelně-dokumentačních institucí a odborníků z řad teatrologů. Zvací dopis a bližší informace o připravovaném setkání najdete na www: http://www.divadlo.cz/sibmas/ v kolonce Aktuality.
  6. J. Šťávová informovala o koncepci budování knihovny Kabinetu divadelních studií FF MU v Brně.
  7. Prostorami knihovny DAMU provedla členy SIBMASu I. Davidová.
  8. Setkání národního střediska pokračovalo návštěvou knihovny HAMU. V rámci podrobné exkurze seznámila K. Havlíčková účastníky setkání s historií i současností knihovny,
  9. Další setkání národní organizace SIBMAS je plánováno na podzim 2007.