Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 26. 05. 2022 z knihovny JAMU

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); A. Součková (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno); J. Rezková (Informačně dokumentační odd. IDU); I. Davidová (knihovna DAMU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); M. Šperlová (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); B. Kalousková (knihovna JAMU); J. Vorel (knihovna JAMU); M. Kovalčuk (knihovna JAMU); A. Kolařík (knihovna a archiv CED); J. Krůčková (knihovna JAMU); J. Blažek (knihovna JAMU); P. Antalová (knihovna JAMU); A. Rajlichová; L. Kubina (KDFS FF UP)

Omluveni: D. Lánská (divadelní odd. MK Praha); A. Bulandrová (knihovna a archiv CED); L. Čepcová (Informačně dokumentační odd. IDU); K; T. Najdekrová (Moravské divadlo Olomouc); J. Horká (knihovna HAMU); Š. Čermáková (Hudební archiv ND Praha); E. Mlynáriková (knihovna FAMU); J. Svobodová; M. Valtrová; Š. Čermáková (hudební archiv ND)

 1. H. Hantáková přivítala účastníky setkání.
 2. 33. Mezinárodní konference SIBMAS bude od 7. 6. do 11. 6. 2022. Místem konání konference bude Varšava. Tématem konference je „Performing the future. Institutions and politics of memory” www.sigmas.org
 3. Archiv a knihovna CED plánuje na září 2022 výstavu, která připomene 30letou historii CED.
 4. I. Davidová informovala o svém plánovaném odchodu z pozice vedoucí knihovny DAMU v roce 2023.
 5. Knihovna JAMU dokončila retrospektivní katalogizaci svých fondů do elektronického katalogu. V současné době probíhá v knihovně JAMU revize knihovního fondu.
 6. Slezské zemské muzeum v Opavě je nuceno přestěhovat své depozitáře do nově zakoupených skladů, které svou kvalitou nevyhovují nárokům na dlouhodobé uchování a ochranu muzejních exponátů.
 7. L. Kubina z Katedry divadelních a filmových studií FF UP informoval o proměně Dokumentačního centra dramatických umění UP, které nově nahradilo Centrum pro výzkum performativity. Bližší informace jsou v aktualizované matriční kartě na www stránkách národní organizace SIBMAS.
 8. H. Hantáková poděkovala všem za opravy v matričních kartách a aktuality, které jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS. Sekretářka SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy můžete zaslat přímo v e-mailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: https://sibmas.idu.cz/clenove/
 9.  Jarní setkání národního střediska SIBMAS v roce 2022 pokračovalo návštěvou nově otevřené expozice Moravského zemského muzea, která je věnovaná loutkářskému umění Loutkářské umění: Moravské zemské muzeum (mzm.cz). Ve stejné budově jsme pak ještě navštívili národopisnou expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času: Moravské zemské muzeum (mzm.cz)
 10.  Knihy a další materiály, které mají jednotlivé organizace ve větším počtu mohou být nabídnuty ostatním institucím prostřednictvím nabídkového seznamu. H. Hantáková prosí o zaslání informací pro daný seznam, který následně rozešle členům SIBMAS. Na nabídkových seznamech uvádějte i kontakt na osobu, která bude vše vyřizovat.
 11.  Další setkání národního střediska SIBMAS je plánované na podzim 2022.