Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 6. 10. 2022 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); A. Součková (knihovna DÚ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno); J. Rezková (Informačně dokumentační odd. IDU); I. Davidová (knihovna DAMU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha) M. Šperlová (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); L. Čepcová (Informačně dokumentační odd. IDU); J. Svobodová; Z. Purová (KDFS UP); M. Černý (knihovna DÚ); M. Dolníčková (knihovna DÚ); J. Jansová (Odd. archivu a sbírek IDU); J. Panenková (Archiv ND Praha); S. Kysilková Šnajperková (knihovna DAMU); L. Charvátová (divadelní odd. NM Praha); M. Trávníčková (divadelní odd. NM Praha)

Omluveni: S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); A. Bulandrová (knihovna a archiv CED); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); B. Kalousková (knihovna JAMU) J. Horká (knihovna HAMU); Š. Čermáková (Hudební archiv ND Praha); M. Valtrová; A. Kolařík (knihovna a archiv CED); J. Bargel Kašparová (MDP archiv); T. Osmančíková (NDM archiv); K. Pečenková (NDM archiv); V. Hajšman (bibliografické odd. IDU).

 1. H. Hantáková přivítala účastníky setkání.
 2. 33. Mezinárodní konference SIBMAS proběhla od 7. 6. do 11. 6. 2022. Místem konání konference byla Varšava a jejím tématem „Performing the future. Institutions and politics of memory”. Zápis z konference je na webu SIBMAS.
 3. Novou prezidentkou národní organizace SIBMAS pro funkční období v letech 2023–2028 byla jednomyslně zvolena Mgr. Sylva Pracná Ph.D., kurátorka teatrologického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě.
 4. Slezské zemské muzeum v Opavě je nuceno přestěhovat své depozitáře do nově zakoupených skladů, které svou kvalitou nevyhovují nárokům na dlouhodobé uchování a ochranu muzejních exponátů.
 5. D. Lánská informovala u studijních pobytech, které absolvovala s podporou programu Erasmus. Bližší informace o programu najdete na https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty.
 6. Městská knihovna v Praze si připomene 80. výročí založení Divadelního a filmové oddělení. Hlavní těžiště oslav bude Noc divadel, 19. 11. 2022.
 7. Součástí sbírek Divadelního oddělení NM v Praze se stane archiv Činoherního klubu (od založení divadla do roku 2022).
 8. Účastníci setkání informovali o aktuálním dění v jednotlivých organizacích.
 9. H. Hantáková poděkovala všem za opravy v matričních kartách a aktuality, které jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS. Sekretářka SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy můžete zaslat přímo v e-mailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: https://sibmas.idu.cz/clenove/
 10. Knihy a další materiály, které mají jednotlivé organizace ve větším počtu, mohou být nabídnuty ostatním institucím prostřednictvím nabídkového seznamu. H. Hantáková prosí o zaslání informací pro daný seznam, který následně rozešle členům SIBMAS. Na nabídkových seznamech uvádějte i kontakt na osobu, která bude vše vyřizovat.
 11. Podzimní setkání národního střediska SIBMAS v roce 2022 pokračovalo návštěvou výstavy Když hvězdy září. Osobnosti české Thálie dvou století (https://www.nm.cz/historicke-muzeum/kdyz-hvezdy-zari). Výstavu nám odborným komentářem přiblížil Mgr. Libor Vodička, Ph.D., vedoucí divadelního oddělení NM.
 12. Další setkání národního střediska SIBMAS je plánované na jaro 2023.