Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 14. 10. 2021 z knihovny Divadelního ústavu

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); A. Součková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha; V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno) – on-line; A. Bulandrová (knihovna a archiv CED); L. Čepcová (Informačně dokumentační odd. IDU); J. Rezková (Informačně dokumentační odd. IDU); I. Davidová (knihovna DAMU); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU) – on-line; M. Šperlová (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ);  Š. Čermáková (Hudební archiv ND Praha) – on-line; J. Panenková (Archiv ND Praha); V. Salčák (Slovácké divadlo); E. Mlynáriková (knihovna FAMU); J. Svobodová; V. Hajšman (bibliografické odd. IDU); B. Kalousková (knihovna JAMU) – on-line; J. Vorel (knihovna JAMU) – on-line; M. Kovalčuk (knihovna JAMU) ­ on-line; S. Kysilková Šnajperková (knihovna DAMU) – on-line

Omluveni: K. Pečenková, T. Osmančíková (div. archiv NDM Ostrava);  A. Kolařík (knihovna a archiv CED); T. Najdekrová (Moravské divadlo Olomouc);  J. Horká (knihovna HAMU); A. Rajlichová

  1. H. Hantáková přivítala účastníky setkání.
  2. 33. Mezinárodní konference SIBMAS opět mění z důvodu opatření proti covid-19 plánovaný termín konání na jaro roku 2022. Místem konání konference bude Varšava. Tématem konference je „Performing the future. Institutions and politics of memory” www.sigmas.org
  3. V roce 2022 se opět plánuje vyhlášení programu mobility pro členy českých nevládních organizací, který by měl částečně pokrýt náklady na účast na konferenci.
  4. On-line sympozium mezinárodní organizace SIBMAS proběhne ve čtvrtek 28. 10. Bližší informace najdete na Invitation | SIBMAS
  5. Na jaře jsme uspořádali on-line setkání s paní Mgr. Evou Andrejsouvou z firmy Wiki media Česká republika, která nás seznámila s možnostmi spolupráce na rozvoji Wikimedia. V případě zájmu o spolupráci se obraťte přímo na ni tel. +420 608 770 271, e-mail eva.andrejsova@wikimedia.cz

6. Archiv a knihovna CED plánuje na březen 2022 výstavu, která připomene 30letou historii CED.

7. I. Davidová informovala o situaci v knihovně DAMU, která rozšířila své fondy o kolekci e-knih.

8. Archiv ND v Praze po celou dobu pandemie poskytuje badatelské služby, byť ve velmi omezené míře – na objednávku dlouho dopředu a s nutností potvrzeného negativního testu. V knihovně pokračuje rekatalogizace knihovního fondu do automatizovaného systému – v současnosti 50% fondu. Do fondu archivu byla převzata pozůstalost Dagmar Ledecké.

9. Knihovna JAMU zveřejnila směrnici o umělecké dokumentaci, která je k dispozici zde: https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5499/lj/2021.04__Smernice_o_umelecke_dokumentaci_cinnosti_JAMU.pdf S případnými dotazy se prosím obracejte na M. Kovalčuka  mkovalcuk@jamu.cz

10. R. Kasperkevičová z knihovny JAMU prosí o zasílání divadelních programů, které jsou vítaným studijním materiálem.

11. D. Šťastná informovala o nové možnosti doplňování digitálních sbírek. Sbírkový materiál je zapůjčen pro digitalizaci a následně vrácen. Digitalizovaná podoba je pak dostupná v databázi sbírek IDU.  

12. V. Salčák informoval o reorganizaci archivu Slováckého divadla a upozornil na web www.televizetvs.cz, která pravidelně informuje o divadelních inscenacích.

13. P. Honsová představila CD s audiozáznamy Pinterových Narozenin a Voltairova Candida. Více v naší rubrice Aktuality.

14. Novým vedoucím Knihovny Pražské konzervatoře je od září 2021 Mgr. Libor Kvasnička.

15. Novou vedoucí knihovny FAMU je Mgr. Eliška Mlynáriková.

16. H. Hantáková poděkovala všem za opravy v matričních kartách a aktuality, které jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS. Sekretářka SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy můžete zaslat přímo v e-mailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: https://sibmas.idu.cz/clenove/

17.  Jarní setkání národního střediska SIBMAS v roce 2022 proběhne dle aktuální situace on-line nebo jako osobní setkání v Brně.