Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 10.4.2008

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 10. 4. 2008 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: I. Frelová (archiv IU-DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), J. Svobodová (knihovna DÚ), R. Štěpánková (knihovna DÚ), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), H. Hantáková (knihovna DÚ), A. Součková (knihovna DÚ), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), M. Štulcová (divadelní odd. MK Praha), I. Davidová (knihovna DAMU), L. Čížková (knihovna JAMU), Z. Benešová (archiv ND Praha), J. Nováková (archiv ND Brno), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), J. Rezková (dokumentační odd. IU-DÚ), J. Budařová (bibliogr. odd. IU-DÚ), V. Hajšman (bibliogr. odd. IU-DÚ), M. Dolníčková (bibliogr. odd. IU-DÚ), J. Kašparová (archiv MDP)

Omluveni: M. Smolová (knihovna NIPOS), K. Havlíčková (knihovna HAMU), A. Rajlichová (knihovna CED), H. Hložková (archiv Slováckého divadla)

 1. H. Hantáková přivítala účastníky jednání národního střediska SIBMAS.
 2. 27. mezinárodní kongres SIBMAS se uskuteční ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2008 v Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgow. Hlavním tématem je: Zachycení podstaty divadla – výzva pro nezachytitelné dědictví. Vedle hlavních referátů k danému tématu bude na programu konference i sekce „posterů“, která rozšíří možnosti prezentace většího množství konkrétních projektů.
 3. V Olomouci se bude 8. – 10. 10. 2008 konat konference s názvem “Paměť divadla“. Národní středisko SIBMAS připravilo pro tuto konferenci návrh metodického návodu pro organizaci a vedení archivů divadel. Metodický návod je přílohou k tomuto zápisu a jeho znění bude umístěno na www stránkách SIBMAS v sekci Aktuality
 4. Novými členy národní organizace SIBMAS se stal archiv Městských divadel pražských a archiv Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
 5. Zúčastnění členové národního střediska informovali o aktuálním dění ve svých organizacích.
 6. Z. Benešová upozornila na povinnost archivů odevzdat do Národního archivu fotografie, které vznikly do roku 1920.
 7. V. Hajšman informoval o možnosti požádat bibliografické oddělení DÚ o monitorování tisku z oblasti divadla na základě individuální žádosti. Nabídka, ceník a přehled monitorovaného tisku jsou přílohou zápisu.
 8. Exkurze do Divadelního muzea v Mnichově se uskuteční ve dnech 16.11. – 17. 11. 2008 (neděle, pondělí). Doprava bude hrazena organizací SIBMAS. Ubytování si uhradí účastníci sami – v případě zájmu bychom rádi objednali ubytování v MEININGER City Hostel & Hotel, adresa Landsberger Strasse 20, 80339 Munich (stanice S-bahnu Hackerbrücke a je to jednu stanici od Hauptbahnhofu).
  http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187309-d559421-Reviews-Meininger_City_Hostel-Munich_Bavaria.html
  Přihlášky na exkurzi spolu s počtem účastníků zašlete H. Hantákové do 31. 5. 2008.
 9. V příloze k zápisu posílám schválenou podobu Metodického pokynu pro zpracování divadelního archivu, který je určen v prvé řadě pro archiváře jednotlivých divadel a je dílem paní Benešové z Archivnu ND – děkuji jí, stejně jako paní Hložkové a Rajlichové za podněty a pomoc při tvorbě materiálu. Materiál bude k dispozici na www stránkách národního střediska SIBMAS v sekci Aktuality.
 10. Vypíše-li Ministerstvo školství ČR grantové řízení na získání licencí pro elektronické informační zdroje, zpracuje knihovna Divadelního ústavu žádost o získání licence na oborovou databázi Internationla Index to the Performing Arts Full Text. Databáze by byla zpřístupněná v rámci konsorcia, které by vedle knihovny DÚ tvořila knihovna JAMU, knihovna DAMU, divadelní oddělení Městské knihovny v Praze a Národní knihovna.
 11. Další setkání národního střediska SIBMAS se uskuteční na podzim 2008.