Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 25. 4. 2019

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 25. 4. 2019 v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Šperlová (knihovna DÚ); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha; I. Davidová (knihovna DAMU); I. Benešová (knihovna DÚ); M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); J. Svobodová; E. Janěková (divadlo Radost, Brno); J. Rezková (Inf. dokumentační odd. IDU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); K. Pečenková (div. archiv NDM Ostrava); M. Kvapilová (knihovna CED Brno); B. Kalousková (knihovna JAMU Brno); J. Krákorová (divadelní odd. NM Praha); Š. Čermáková (hudební archiv ND Praha);  M. Černý (knihovna DÚ); V. Salčák (Slovácké divadlo Uherské Hradiště); L. Čepcová (inf. dokumentační odd. IDU); J. Strnadová (archiv ND Praha); T. Osmančíková (div. archiv NDM Ostrava); S. Hrušková (Ostravský divadelní archiv); I. Frelová (archiv IDU); M. Dolníčková (knihovna DÚ); K. Zemančíková (IDU); R. Vašek (bibliografické odd. IDU); V. Hajšman (bibliografické odd. IDU)

Omluveni: A. Rajlichová; Z. Benešová (archiv ND Praha); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); K. Brožová (knihovna NIPOS); J. Panenková (archiv ND Praha); ); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno);  A. Blahunková (Moravské divadlo Olomouc); H. Alblová (Dejvické divadlo);

  • H. Hantáková přivítala účastníky setkání.
  • Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.
  • Národní muzeum v Praze pracuje na projektu digitalizace a zpřístupnění zvukových nosičů.  Jsou-li v divadelních archivech staré zvukové nosiče (magnetofonové pásy, gramodesky, kazety apod.) spojte se prosím s divadelním oddělením Národního muzea, které nabízí metodickou pomoc při jejich digitalizaci a dalším uchování. Pokud již divadla o jejich uchování neuvažují, přijímá je Národní muzeum do akvizice. Bližší informace o možnostech spolupráce poskytne pan Libor Vodička, vedoucí divadelního oddělení NM libor_vodicka@nm.cz.
  • Divadelní a filmové oddělení Městské knihovny se zapojí do programu Pražské muzejní noci, která proběhne 8. 6. 2019. V knihovně bude instalovaná výstava s názvem Měnivá tvář divadla aneb dvě století s českými herci a Marie Valtrová připravuje besedu s názvem Kolik životů má herec.
  • Komentované prohlídky Archivu Národního divadla v Praze se konají 1x měsíčně. Informace o termínech vám sdělí paní Panenková  j.panenkova@narodni-divadlo.cz.
  • Scénografická výstava Pražské Quadriennale se bude konat od 6. 6. do 19. 6. 2019. Bližší informace o výstavě a doprovodných programech najdete na webu http://www.pq.cz/cs/hp-karusel/.
  • Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS I. Benešovou irena.benesova@divadlo.cz. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy nám můžete zaslat pouze v emailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: http://sibmas.idu.cz/clenove/.
  • Na závěr byli účastníci setkání seznámeni s databázovými novinkami ve virtuální studovně IDU http://vis.idu.cz/.
  •  Další setkání národního střediska je plánované na podzim 2019 v knihovně JAMU v Brně.