Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 14. 11. 2019 v Moravském zemském muzeu v Brně

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); M. Šperlová (knihovna DÚ); A. Součková (knihovna DÚ); R. Štěpánková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha; M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha); E. Janěková (divadlo Radost, Brno); K. Pečenková (div. archiv NDM Ostrava); B. Kalousková (knihovna JAMU Brno); M. Černý (knihovna DÚ); V. Salčák (Slovácké divadlo Uherské Hradiště); M. Dolníčková (knihovna DÚ); A. Rajlichová; R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno); L. Charvátová (divadelní odd. NM); A. Kolařík (knihovna a archiv CED); P. Antalová (knihovna JAMU); J. Folková (knihovna JAMU); S. Kysilková Šnajperková (knihovna DAMU), L. Schreiberová (div. archiv NDM Ostrava); J. Budařová (bibl. odd. IDU)

Omluveni: I. Davidová (knihovna DAMU); Z. Benešová (archiv ND Praha); A. Blahunková (Moravské divadlo Olomouc); H. Alblová (Dejvické divadlo); I. Benešová (knihovna DÚ); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); J. Svobodová; J. Rezková (Inf. dokumentační odd. IDU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); M. Kvapilová (knihovna CED Brno); L. Čepcová (inf. dokumentační odd. IDU); S. Hrušková (Ostravský divadelní archiv); I. Frelová; J. Štefanides (FF UP Olomouc); A. Hejmová (odd. sbírek IDU)

1) H. Hantáková přivítala účastníky setkání.

2) 33. Mezinárodní konference SIBMAS se bude konat ve Varšavě od 2. 6. do 5. 6. 2020. Tématem konference je „Performing the future. Institutions and politics of memory” http://www.sibmas.org/homepage-featured-conference/ 3) H. Hantáková vyzvala členy SIBMAS k přihlášení příspěvků a účasti na konferenci. V roce 2020 se plánuje vyhlášení programu mobility pro členy českých nevládních organizací, který by měl částečně pokrýt náklady na účast na konferenci.

4) H. Hantáková informovala o organizačních změnách v IDU. Národní středisko SIBMAS bylo vyjmuto ze správy Oddělení mezinárodních vztahů a převedeno do správy knihovny Divadelního ústavu včetně údržby a správy webových stránek organizace.

5) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

6) Městská knihovna v Praze vydá dvě e-knihy. E-knihu Marie Valtrové s názvem: Kolik životů má herec a e-knihu Dity Lánské s názvem: Knihovna v mém životě.

7) Na webové adrese www.divadelniarchiv.cz je od 20. listopadu 2019 dostupný archiv ostravských divadel. Bližší informace o unikátním projektu najdete v příloze tohoto zápisu a také v Aktualitách na webových stránkách národního střediska SIBMAS.

8) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS H. Hantákovou helena.hantakova@idu.cz Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy nám můžete zaslat pouze v e-mailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: http://sibmas.idu.cz/clenove/

9) Setkání pokračovalo návštěvou výstavy s názvem: Devadesát vůní dřeva, která představuje sochařskou tvorbu Františka Vítka. Výstavou nás provedl J. Blecha.

10) Účastnící setkání navštívili výstavu v Divadle Radost, která přibližuje a mapuje sedmdesátiletou historii divadla. Zasvěcenou průvodkyní nám byla E. Janěková. V rámci oslav 70letého výročí vydalo Divadlo Radost výpravnou publikaci: Od 60. do 70., kterou účastníci setkání obdrželi jako dar. Ještě jednou moc děkujeme.

11) Další setkání národního střediska je plánované na jaro 2020 v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Součástí setkání by mohla být i návštěva výstavy: „ Račte vstoupit do divadla“, která se slavnostně otevírá 12. 12. 2019 v 17.00 v Národním muzeu v Praze.