EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 11. 4. 2013

Zápis ze setkání národního střediska SIBMAS dne 11. 4. 2013 v knihovně Divadelního ústavu v Praze

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ), S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava), I. Frelová (archiv IDU), J. Kašparová –(archiv MDP), P. Honsová (archiv Činoherního klubu), J. Krákorová (divadelní odd. NM), R. Kasperkevičová  (knihovna JAMU), K. Kadlecová (Cirqueon – Dokumentace), Š. Čermáková (archiv DJKT Plzeň), A. Rajlichová (knihovna CED), Z. Benešová (archiv ND Praha), I. Davidová (knihovna DAMU), V. Hajšman (bibliografické oddělení DÚ), M. Černý (knihovna DÚ), J. Pirner (NIPOS), I. Dragounová (knihovna DÚ), J. Misárková (knihovna DÚ), R. Štěpánková (knihovna DÚ), A. Součková (knihovna DÚ), O. Svoboda (DÚ)

Omluveni: M. Štulcová, L. Čepcová (dokumentační odd. IDU), M. Valtrová (divadelní odd. MK Praha), E. Janěková (Divadlo Radost), H. Pinkerová (divadelní odd. MK Praha), M. Smolová (knihovna NIPOS), V. Valentová (odd. dějin divadla MZM), J. Horká (knihovna HAMU), J. Svobodová

1) H. Hantáková uvítala účastníky setkání národního střediska SIBMAS.

2) O. Svoboda představil novou podobu Virtuální studovny Divadelního ústavu, kterou najdete na internetové adrese: http://vis.idu.cz/.

3) Nový on-line katalog knihovny Divadelního ústavu předvedla A. Součková.

4) Historické bibliografické kartotéky jsou, po důkladné revizi, postupně skenovány a zpřístupňovány v elektronické podobě. S tímto projektem seznámil účastníky setkání vedoucí oddělení bibliografie V. Hajšman.

5) Národní archiv pořádá seminář na téma: Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a dokumentů. Pozvánku a bližší informace najdete na: http://www.nacr.cz/Z-Files/fotoseminar/fotoseminar_5.pdf

6) Novou děkankou DAMU byla zvolena Mgr. Doubravka Svobodová, rektorem AMU se stal doc.Jan Hančil.

7) J. Pirner z NIPOSu upozornil na akci Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který proběhne od 17. – 26. 5. 2013, bližší informace najdete na: http://www.amaterskatvorba.cz/. Tisková zpráva je v Aktualitách.

8) Účastníci setkání informovali o dění v jednotlivých institucích.

9) V knihovně HAMU hledají nového kolegu.

10) Opravy v matričních kartách a aktuality jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS. Sekretář SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání.

11) Podzimní setkání národního střediska SIBMAS se uskuteční v knihovně JAMU v Brně.