Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Zápis z on-line setkání národního střediska SIBMAS dne 1. 10. 2020 z knihovny Divadelního ústavu

Přítomni: H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava);  A. Součková (knihovna DÚ);  D. Lánská (divadelní odd. MK Praha;  K. Pečenková (div. archiv NDM Ostrava);  V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno);  A. Kolařík (knihovna a archiv CED); A. Bulandrová (knihovna a archiv CED);  A. Hejmová (odd. sbírek IDU); L. Čepcová (Informačně dokumentační odd. IDU); J. Rezková (Informačně dokumentační odd. IDU); I. Davidová (knihovna DAMU);  Š. Čermáková (Hudební archiv ND Praha); J. Panenková (Archiv ND Praha); K. Brožová (knihovna NIPOS); V. Černohous (odd. komunikace a marketingu IDU)
 

Omluveni: A. Blahunková (Moravské divadlo Olomouc); H. Alblová (Dejvické divadlo); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); J. Štefanides (FF UP Olomouc); V. Štefanová (Cirqueon)

 1. H. Hantáková přivítala účastníky setkání.
 2. 33. Mezinárodní konference SIBMAS má plánovaný termín konání od 17. 5. do 20. 5. 2021. Místem konání konference bude Varšava.  Tématem konference je „Performing the future. Institutions and politics of memory” http://www.sibmas.org/homepage-featured-conference/ 
 3. V roce 2021 se opět plánuje vyhlášení programu mobility pro členy českých nevládních organizací, který by měl částečně pokrýt náklady na účast na konferenci. Při přidělování příspěvků by se měla zohlednit již naplánovaná účast na zrušených konferencích v roce 2020.
 4. H. Hantáková informovala o činnosti knihovny a L. Čepcová o práci Informačně dokumentačního oddělení v době jarní karantény.
 5. V. Černohous poděkovala za spolupráci na dotazníkovém šetření o dopadech COVID na jednotlivá pracoviště. Další informace o průzkumu jsou k dispozici na https://www.idu.cz/covid. Na stránkách IDU byl spuštěn podcast: https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1601-idu-spousti-podcast. První díl shrnuje informace o průzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor. Od 12. 10. bude obnoven newsletter Kultura v karanténě. K odběru se lze přihlásit na https://idu.us18.list-manage.com/subscribe?u=add79fe23155000b5d56a288f&id=f4eb888a6e&fbclid=IwAR1TQeAHWffitF7uVMWpt4KahxN7_wp5sttMD-dt7a0iJCG-TeQEjNweblI
 6. Noc divadel je naplánovaná na 21. 11. 2020. Bližší informace a možnost registrace je na https://www.nocdivadel.cz/. Pokud se zaregistrujete již nyní, dostanete pozvánku na Zoom setkání, které proběhne 12. 10. a kde by se měla řešit organizace dané akce.
 7. V. Valentová srdečně zve na virtuální výstavu „Račte vstoupit do divadla“. Bližší informace najdete na http://www.mzm.cz/racte-vstoupit-do-divadla/. Výstavu si můžete prohlédnout na http://ractevstoupit.mzm.cz/
 8. Městská knihovna v Praze ve své Ústřední knihovně na Mariánském náměstí zavedla automatickou linku na vracení knih. Samoobslužné půjčování knih zde funguje již od prázdnin 2019. https://www.mlp.cz/cz/novinky/1171-vyzkousejte-si-navratovy-automat/
 9. Archiv a knihovna CED plánuje koncept otevřeného archivu a knihovny.
 10.  V letošním roce probíhají oslavy 100 výročí narození Josefa Svobody. On-line výstavu IDU můžete shlédnout http://svoboda100.idu.cz/. Národní divadlo v Praze uspořádalo k tomuto výročí videoprojekt ve videogalerii Nové scény v Praze (prostor na půlce schodiště). NDM v Ostravě pracuje (ve spolupráci s paní Helenou Albertovou) na 2 online výstavách o Josefu Svobodovi a jeho působení v ostravském divadle v letech 1946-1961, jde o celkem 17 inscenací. V týdnu od 5. do 9. 10. bude Josefu Svobodovi věnovaný 5 dílný seriál v ranní Mozaice na stanici Vltava, který připravila V. Štefanová.
 11.  I. Davidová informovala o situaci v knihovně DAMU, která reaguje na vydaná nařízení i potřeby studentů. Informovala také o tom, že v knihovně FAMU hledají nové kolegy.
 12. Divadelní archiv NDM uspořádal výstavu V dokonalé úctě Josef Kobr ve slavnostním sále Divadla Jiřího Myrona (ke 100. výročí narození Josefa Kobra, tento sál na jeden rok ponese jeho jméno). Ve foyer Divadla Jiřího Myrona je instalovaná putovní výstava Achille Viscusiho. Archiv NDM pracuje na výstavě o Vladimíru Brázdovi (100. výročí narození). K. Pečenková dále upozornila na online publikaci o operách Leoše Janáčka v NDM: https://www.ndm.cz/cz/stranka/890-publikace-ndm.html. A  posledním bodem: NDM hledá zástup za mateřskou dovolenou na pozici vedoucího projektu Ostravského divadelního archivu. Prosím o předání této informace případným zájemcům o tuto práci.
 13. V Archivu ND v Praze proběhl redesign online archivu tak, aby korespondoval s hlavními webovými stránkami ND. V knihovně pokračují v rekatalogizaci a plní zde online katalog, který je dostupný na adrese www.archivNDknihovna.cz. Vzhledem k nutnosti regulovat počet návštěvníků, kteří bádají společně v omezeném prostoru studovny archivu, byl v Archivu ND zaveden rezervační systém.
 14.  V. Štefanová zaslala informace k Cirqueonu. Knihovna Cirqueonu má stálou spolupracovnici (Alena Otrubová), která spravuje a plní databázi a skvěle funguje vzdálená podpora Verbis od KPSys. Výpůjčky jsou stále prezenční, mohou se uskutečnit po domluvě (zájem je především ze strany vysokoškolských studentů a artistů), neb stále usilujeme o nový prostor a zázemí pro Cirqueon, a tedy i důstojné místo pro knihovnu – ve hře je jeden objekt v Praze 2, je to v jednání s městem. Od poloviny října 2020 představí Cirqueon magazín nový online formát (dostupný na www.cirqueon.cz), a tedy CIRQUEON CIRCUS PODCAST. Prostřednictvím rozhovorů s artisty a artistkami, choreografy i choreografkami, režiséry i režisérkami, producenty i producentkami, řediteli i ředitelkami festivalů a dalšími profesionály z tohoto oboru se budete moci ve dvaceti minutách kdykoliv ponořit do poutavých i svérázných cirkusových příběhů. Každý měsíc přinášíme novou epizodu v českém nebo anglickém jazyce. Cirqueon pokračuje ve spolupráci s platformou Circus and Its Others (v roce 2018 pořádal Cirqueon ve spolupráci s ní mezinárodní konferenci Circus and Its Others II v Praze). Kvůli koronaviru musela být 3. edice této konference přesunuta na rok 2021, ale uskuteční se série online konferencí od listopadu 2020 do dubna 2021, podrobnosti budou brzy zveřejněny na webu Cirqueonu.
 15. Od 1. 10. 2020 končí angažmá Jiřího Štefanidese na FF UP, který posílá následující informace o fondech Dokumentačního centra: „Pokud jde o naše Dokumentační centrum, pokračuje jeho „rozpouštění“. Minulý týden si archiv Moravského divadla odvezl pozůstalost režiséra Jiřího Svobody a moji dokumentaci k dějinám zdejšího německého divadla. Pozůstalost Radima Kovala odvezla Lenka Schreiberová z NDM, a k podpisu je připravená smlouva s Moravským zemským muzeem, které pro divadelní oddělení převezme moji dokumentaci k výzkumu dalších německy hrajících městských divadel na Moravě a ve Slezsku.“ 
 16. H. Hantáková poděkovala všem za opravy v matričních kartách a aktuality, které jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS. Sekretářka SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy můžete zaslat přímo v e-mailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: http://sibmas.idu.cz/clenove/
 17. Otázkou zůstává změna designu webu SIBMAS do podoby webových stránek ostatních nevládních organizací. Napište mi prosím do 16. 10., zda mám změnu začít řešit, cena nepřesáhne 10 000,-Kč a uhradili bychom ji z rozpočtu národního střediska SIBMAS.   
 18. Další setkání národního střediska je plánované na jaro 2021 v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze.

1