Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Zápis z on-line setkání národního střediska SIBMAS dne 15. 4. 2021 z knihovny Divadelního ústavu

H. Hantáková (knihovna DÚ); S. Pracná (divadelní odd. SZM Opava); A. Součková (knihovna DÚ); D. Lánská (divadelní odd. MK Praha; V. Valentová (odd. dějin divadla MZM Brno); A. Kolařík (knihovna a archiv CED); A. Bulandrová (knihovna a archiv CED); L. Čepcová (Informačně dokumentační odd. IDU); J. Rezková (Informačně dokumentační odd. IDU); I. Davidová (knihovna DAMU); K. Brožová (knihovna NIPOS); V. Černohous (odd. komunikace a marketingu IDU); D. Šťastná (odd. sbírek IDU); P. Honsová (archiv Činoherního klubu); T. Najdekrová (Moravské divadlo Olomouc); R. Kasperkevičová (knihovna JAMU); M. Dolníčková (knihovna IDU); J. Strnadová (Archiv ND Praha)

Omluveni: H. Alblová (Dejvické divadlo); V. Štefanová (Cirqueon); K. Pečenková, T. Osmančíková, A. Taussiková (div. archiv NDM Ostrava); Š. Čermáková (Hudební archiv ND Praha); J. Panenková (Archiv ND Praha)

 1. H. Hantáková přivítala účastníky setkání.
 2. 33. Mezinárodní konference SIBMAS opět mění z důvodu opatření proti covid-19 plánovaný termín konání na podzim roku 2021. Místem konání konference bude Varšava. Tématem konference je „Performing the future. Institutions and politics of memory” http://www.sibmas.org/homepage-featured-conference/
 3. V roce 2021 se opět plánuje vyhlášení programu mobility pro členy českých nevládních organizací, který by měl částečně pokrýt náklady na účast na konferenci. Při přidělování příspěvků by se měla zohlednit již naplánovaná účast na zrušených konferencích v roce 2020.
 4. V návaznosti na protestní petici proti rušení divadelního oddělení  ve Victoria and Albert Museum v Londýně informovala S. Pracná o zaslání protestního dopisu národního střediska SIBMAS vedení londýnského muzea, jmenovitě řediteli Dr. T. Huntovi. Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách http://www.sibmas.org/
 5. L. Čepcová a H. Hantáková informovaly o službách pro veřejnost, které jsou nyní poskytovány jen s mírným omezením.
 6. L. Čepcová-V. Faltýnek: Ženy v pohybu –  je nová publikace ediční řady Ministerstva kultury (O)hlasy žen v české kultuře. Publikace přibližuje životní a profesní příběh šesti žen, které se významným způsobem zapsaly do dějin baletu, tance, pantomimy, režie, choreografie, pedagogiky či publicistiky, a které spojuje výjimečné působení v oblasti tanečního divadla.
 7. Divadelní a filmové oddělení v Městské knihovně v Praze je opět k dispozici veřejnosti v mírně omezeném režimu v rámci celé knihovny.
 8. Archiv a knihovna CED plánuje koncept otevřeného archivu a knihovny v prvé řadě pak digitalizaci archivních materiálů.
 9. I. Davidová informovala o situaci v knihovně DAMU, která rozšířila své fondy o kolekci e-knih.
 10. Nový knihovnický systém Koha bude využívat knihovna NIPOS. K. Brožová informovala o probíhající konverzi dat a o propojení nového systému s databází Amatérského divadla.
 11. Archiv ND v Praze po celou dobu pandemie poskytuje badatelské služby, byť ve velmi omezené míře – na objednávku dlouho dopředu a s nutností potvrzeného negativního testu. V knihovně pokračuje rekatalogizace knihovního fondu do automatizovaného systému -v současnosti 45% fondu. Archiv ND získal 3 velmi cenné akvizice: soukromý archiv paní Marie Tomášová, písemnou pozůstalost Václava Zítka a korespondenci a fotografie z pozůstalosti Jaroslava Vojty.
 12.  V ostravském NDM uspořádali online výstavu o působnosti scénografa Josefa Svobody v Ostravě: https://www.ndm.cz/cz/clanek/4048-virtualni-vystava-o-scenografovi-josefu-svobodovi.html?mode=test. Do konce roku 2021 je k dispozici video medailonek o významném ostravském dirigentu Vladimíru Brázdovi: https://www.youtube.com/watch?v=KWB8n1kkizE&feature=youtu.be. V podobném duchu připravují medailonek o Josefu Kobrovi, který bude na stránkách divadla spuštěn v květnu. Na podzim vyšla v knižní podobě původně online publikace o operách Leoše Janáčka v NDM, její online verze je dostupná na  https://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/fotografie/2019-2020/aktuality/janacek-opery-ndm-1597068894.pdf. V následujících dnech vyjde k 10. výročí souboru operety/muzikálu NDM almanach věnující se zejména muzikálům posledního desetiletí. Vyjde jak v elektronické, tak i v tištěné podobě. Informace o další činnost NDM jsou na:  https://www.ndm.cz/cz/stranka/877-divadlo-pod-rouskou.html?mode=test
 13. V rámci projektu Ostravského divadelního archivu pokračuje digitalizace; projekt se snažíme dostat do povědomí prostřednictvím sociálních sítí FB a Instagramu, a to téměř každodenními příspěvky z historie ostravských divadel a jejich významných osobností a inscenací. Zároveň stále více kontaktujeme divadelní pamětníky a díky vzájemné spolupráci popisujeme fotografie či zaznamenáváme jejich vzpomínky, a to i v audio podobě.  K osvětě nám pomáhá i nový divadelní pořad Seňor klub pořádaný divadelními lektory Ateliéru při NDM, kde si zvou emeritní osobnosti ostravského divadla. Pro účely těchto pořadů připravujeme archivní podklady, zejména fotografie a zpracováváme životopisné údaje: https://www.ndm.cz/cz/extra-akce-atelier/predstaveni/5765-senor-klub/2020-10-11/66194/
 14.  Knihovna JAMU pokračuje v digitalizaci starších diplomových prací (od počátku JAMU do r. 2005), uloženy a přístupny budou v Informačním systému JAMU, a to po přihlášení, pouze pro uživatelé z JAMU.
 15. S. Pracná upozornila na novou publikaci o historii městského divadla v Krnově: https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5776-5
 16. D. Šťastná představila novu edici IDU Česká divadelní fotografie, první dvě publikace se věnují tvorbě Jaroslava Prokopa a Václava Chocholy.
 17. V Paláci šlechtičen, výstavním prostoru MZM v Brně, bude instalovaná stálá expozice loutek ze sbírek Oddělení dějin divadla a na slavnostní otevření nás srdečně pozve paní V. Valentová.
 18. Archiv Moravského divadla Olomouc převzala do své správy Mgr. Terezie Najdekrová: terezie.najdekrova@mdol.cz
 19. H. Hantáková poděkovala všem za opravy v matričních kartách a aktuality, které jsou obratem vkládány na webové stránky národního střediska SIBMAS. Sekretářka SIBMAS prosí o jejich pravidelné zasílání. Opravy můžete zaslat přímo v e-mailu nebo jako jeho přílohu. Matriční karty jednotlivých institucí naleznete zde: http://sibmas.idu.cz/clenove/
 20.  Podzimní setkání národního střediska SIBMAS v roce 2021 proběhne dle aktuální situace on-line nebo jako osobní setkání.