Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

32. mezinárodní kongres SIBMAS, Paříž 5. 6. – 8. 6. 2018

32. mezinárodní kongres SIBMAS, Paříž 5. 6. – 8. 6. 2018

Mezinárodní konferenci na téma zpracování a dokumentaci divadelních sbírek uspořádala mezinárodní organizace SIBMAS, místem konání byla Národní knihovna v Paříži. Konference se zúčastnilo více jak 100 delegátů z celého světa. Název konference, který vymezoval i její hlavní téma bylo Being successful together. Participate, share, cooperate in safeguarding performing arts heritage.

Na konferenci byly předneseny příspěvky, které se věnovaly celé řadě oblastí týkajících se získávání, katalogizace, uchování a zpřístupňování divadelních sbírek. Stručný obsah příspěvků, spolu s biografií autorů je již nyní k dispozici v knihovně Divadelního ústavu, plné znění příspěvků bude publikováno ve sborníku z konference. Nena Couch, ředitelka knihovny Státní university v Ohiu a Helena Hantáková, vedoucí knihovny Divadelního ústavu  v Praze,  přednesly společný  referát o spolupráci obou institucí v oblasti zpřístupnění českých scénografických sbírek americké knihovny v rámci Virtuální studovny IDU. Plné znění příspěvku je k dispozici na webu národní organizace SIBMAS v sekci Dokumenty a bude publikováno ve sborníku z konference.

Knihovna obdržela 2 výtisky sborníku z konference, která se konala v roce 2016 a jejím tématem bylo Freeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, Users!

Program konference byl doplněn exkurzemi. Zúčastnili jsme se exkurze do Národní konzervatoře dramatického umění v Paříži a do Národního centra divadelního kostýmu v Moulins.

V rámci konference se konalo plenární zasedání mezinárodní organizace SIBMAS, kde byla přednesená zpráva prezidenta organizace a schválena zpráva o hospodaření. V následujících volbách byl prezidentem pro nadcházející funkční období zvolen Barry Houlihan, James Hardiman Library  v Irsku. Dále byli zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a pokladník, 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS.

Na závěr zasedání byla vyhlášena konference pro rok 2020, kterou bude hostit Divadelní ústav ve Varšavě.