Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

31. mezinárodní kongres SIBMAS, Kodaň 30. 5. – 4. 6. 2016

31. mezinárodní konges SIBMAS, Kodaň 30. 5. – 4. 6. 2016
Mezinárodní konferenci na téma zpracování a dokumentaci divadelních sbírek uspořádala mezinárodní organizace SIBMAS, místem konání byla Královská knihovna v Kodani. Název konference znělFreeze! Challenge the Hierarchy: Researcher, Artist, User! Konference se zúčastnilo více jak 100 delegátů z celého světa.

Na konferenci byly předneseny příspěvky, které se věnovaly celé řadě oblastí týkajících se získávání, katalogizace, uchování a zpřístupňování divadelních sbírek. Stručný obsah příspěvků, spolu s biografií autorů je již nyní k dispozici v knihovně Divadelního ústavu, plné znění příspěvků bude publikováno ve sborníku z konference. Knihovna obdržela 1 výtisk sborníku z konference, která se konala v roce 2014. Ve sborníku je otištěný abstrakt příspěvku H. Hantákové o činnosti IDU.

Program konference byl doplněn exkurzemi do Národního divadla, divadla Pantomimy a prohlídkou Královské knihovny, jejíž budova nese název Černý diamant.

V rámci konference se konalo plenární zasedání mezinárodní organizace SIBMAS, kde byla přednesená zpráva prezidenta organizace a schválena zpráva o hospodaření. V následujících volbách byl prezidentem pro nadcházející funkční období zvolen Jan van Goethem z belgického LaMonnaie – De Munt. Dále byli zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a pokladník , 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS.

Na závěr zasedání byla vyhlášena konference pro rok 2018, kterou bude hostit Národní knihovna v Paříži.