Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

33. mezinárodní konference SIBMAS, Varšava 7. 7. – 10. 7. 2022

Mezinárodní konferenci na téma zpracování a dokumentace divadelních sbírek uspořádala mezinárodní organizace SIBMAS a místem konání byl Divadelní ústav Zbigniewa Raszewskiego ve Varšavě. 33. mezinárodní konference se měla původně konat v roce 2020, ale z důvodu pandemie covid19 byla o dva roky odložena.

 Konference se zúčastnilo více než 30 delegátů osobně a více jak 50 jich sledovalo konferenci on-line. Název konference, který vymezoval i její hlavní téma, byl Performing the future – Institutions and politics of memory. Na konferenci byly předneseny příspěvky, které se věnovaly celé řadě oblastí týkajících se získávání, katalogizace, uchování a zpřístupňování divadelních sbírek. Třetina příspěvků byla přednesena on-line a pořadatelská instituce skvěle zvládla technickou podporu hybridní podoby konference. Živý zájem vzbudil příspěvek Dity Lánské, vedoucí Divadelního a filmového úsek MK Praha, na téma Specialisation vs. Public opportunity to connect. Plné znění příspěvků bude publikováno ve sborníku z konference.

V rámci konference se konalo plenární zasedání mezinárodní organizace SIBMAS, kde byla přednesená zpráva prezidenta organizace a schválena zpráva o hospodaření. Volby exekutivy mezinárodní organizace SIBMAS byly odloženy až na další konferenci a delegáti pouze verifikovali současné složení předsednictva. Více na SIBMAS – SIBMAS

Program konference byl doplněn exkurzemi. Zúčastnili jsme se exkurze do Královského divadla ve Varšavě. Poslední den konference byl věnován exkurzi do Lublinu. Navštívili jsme výstavní a divadelní prostor věnovaný vyhlazení židovského obyvatelstva Lublinu za 2. světové války. Odpoledne jsme pak navštívili lublinské multikulturní centrum a vyslechli jsem přednášku věnovanou modernímu cirkusu.

Na závěr zasedání byla vyhlášena konference pro rok 2024, kterou bude hostit divadelní a archivní centrum v Hongkongu.