EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

30. mezinárodní kongres SIBMAS, New York 10. 6. – 13. 6. 2014

30. mezinárodní kongres SIBMAS, New York 10. 6. – 13. 6. 2014

Mezinárodní konferenci na téma zpracování a dokumentace divadelních sbírek uspořádala mezinárodní organizace SIBMAS ve spolupráci s TLA (Theatre Library Association), místem konání byla John Jay College v New Yorku, USA. Konference se zúčastnilo více než 100 delegátů z celého světa. V roce 2014 se jednalo o 30. mezinárodní kongres SIBMAS, na kterém organizace oslavila 60 let svého trvání.

První konferenční den jsme se zúčastnili exkurze do New York Public Library for the Performing Arts http://www.nypl.org/locations/lpa. Knihovna je součástí městské veřejné knihovny a sídlí v samostatné budově nedaleko Metropolitní opery. Knihovna shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje krom tradiční knižní produkce také audionahrávky, videokazety, rukopisy, korespondenci, partitury, scénografické návrhy, výstřižky, divadelní programy, plakáty a fotografie. Kolekci pak doplňují i umělecké a upomínkové předměty z darů a pozůstalostí divadelních umělců. Kurátoři jednotlivých sbírek nám své kolekce podrobně představili a připravili pro nás malou výstavku nejzajímavějších exponátů, abychom si udělali lepší představu o šíři záběru činnosti knihovny. V knihovně jsou, vedle tradičních studoven a volného výběru knih, i výstavní prostory a přednáškový sál s pravidelným kulturním programem.

V následujících třech dnech mezinárodní konference byly předneseny příspěvky, které se věnovaly celé řadě oblastí týkajících se získávání, katalogizace, uchování a zpřístupňování divadelních sbírek. Stručný obsah příspěvků, spolu s biografií autorů, je již nyní k dispozici v knihovně Divadelního ústavu, plné znění příspěvků bude publikováno ve sborníku z konference.

Poslední den konference jsme vystoupily s příspěvkem, ve kterém jsme nejdříve stručně charakterizovaly činnost Institutu umění – Divadelního ústavu a pak jsme v rámci individuálních konzultací předvedly jednotlivé databáze dostupné v rámci Virtuální studovny.

Ve čtvrtek 12. 6. se konala valná hromada mezinárodní organizace SIBMAS. Účastníci vyslechli zprávu prezidenta o činnosti organizace v uplynulém dvouletém období, zprávu generálního sekretáře a zprávu pokladníka o hospodaření organizace. Valná hromada schválila zvýšení ročních příspěvků pro institucionální členy na 40,-Euro. V následujících volbách byl prezidentem pro nadcházející funkční období zvolen Jan van Goethem z belgického LaMonnaie – De Munt. Dále byli zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a  pokladník , 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS.