Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

29. mezinárodní kongres organizace SIBMAS, Londýn 25. 10. – 26. 10. 2012

29. mezinárodní kongres organizace SIBMAS, Londýn 25. 10. – 26. 10. 2012

29. kongresu mezinárodní organizace SIBMAS se zúčastnilo více jak 85 delegátů z celého světa. Londýnské VA Muzeum uspořádalo zkrácenou verzi kongresu (2 dny oproti obvyklému 1 týdnu), protože operativně zastoupilo Divadelní knihovnu v Austinu (Texas, USA) , která plánovaný 29. kongres zrušila půl roku před jeho konáním.

V obou dnech konference bylo předneseno 14 příspěvků, které se věnovaly širokému spektru sbírkové a dokumentační činnosti.

Z knihovnického hlediska byl velice zajímavý příspěvek o budování web archivu v British Library (Eva del Rey: UK Web Archive and the Live Art Collection 2008 – 2012).  UK web archiv ukládá vybrané webové stránky od roku 2004. V archivu lze vyhledávat dle názvu stránky, pomocí fulltextu nebo dle URL www stránky. Vyhledávat lze i na základě abecedního seznamu, věcného tématu nebo ve specializovaných sbírkách. Adresa archivu je http://www.webarchive.org.uk/ukwa/.

Za velmi obecným názvem Towards Performing Arts Information se skrýval velmi konkrétní referát Patrica Le Boeuf z francouzské národní knihovny. Přinesl informace o propojení vyhledávání v knihovnických, dokumentačních a muzejních databázích na základě FRBR00.

Plné znění přednášek bude obsahem plánovaného sborníku z konference. Program jednotlivých dnů konference, seznam účastníků a abstrakty přednesených referátů spolu se stručnou biografií autorů jsou součástí konferenční příručky, která je již nyní k dispozici v knihovně DÚ.

Do programu konference byla  zařazena sekce „výstav“, která probíhala v pátek dopoledne. Zde bylo možné formou panelů prezentovat konkrétní knihu, projekt či databázi a podrobněji je představit návštěvníkům. Do této sekce bylo zařazeno 9 příspěvků.

V pátek se konala valná hromada mezinárodní organizace SIBMAS. Účastníci vyslechli zprávu prezidentky o činnosti organizace v uplynulém dvouletém období, zprávu generálního sekretáře a zprávu pokladníka o hospodaření organizace. V následujících volbách byl prezidentem pro nadcházející funkční období zvolen Jan van Goethem z belgického LaMonnaie – De Munt. Dále byli zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a pokladník, 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS.

Konferenci doplnila návštěva dočasné výstavy s názvem Hollywood Costume. Kurátoři V&A Muzea pod vedením K. Lodwicka dokázali shromáždit do tří sálů kostýmy, které se díky filmu staly slavnými.