EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

28. mezinárodní kongres organizace SIBMAS, Mnichov 26. 7. – 31. 7. 2010

28. kongresu mezinárodní organizace SIBMAS se zúčastnilo více jak 60 delegátů z celého světa. Od pondělka 26. 7. do pátku 31. 7. zaznělo 32 odborných referátů. České národní středisko SIBMAS reprezentovaly 3 organizace Archiv Činoherního klubu, Divadelní a filmové oddělení Městské knihovny v Praze a Institut umění – Divadelní ústav. Zástupci všech tří institucí přednesli svůj příspěvek, plné znění příspěvků je k dispozici nas www stránkách národního střediska SIBMAS v sekci Dokumenty. Příspěvky budou také obsahem plánovaného sborníku z konference. Program jednotlivých dnů konference a seznam účastníků jsou k dispozici v knihovně DÚ. Ve čtvrtek odpoledne se sešly jednotlivé pracovní komise SIBMAS – katalogizační komise, komise pro výstavy a komise www stránek SIBMAS.

V rámci kongresu 2x zasedala mezinárodní exekutiva SIBMAS (25. 7.; 27.7.). Na svých zasedáním schválila exekutiva rozpočet mezinárodní organizace, projednala formy spolupráce s ostatními nevládními organizacemi v prvé řadě s organizací FIRT. Valnou část svých jednání věnovala exekutiva podobě nových www stránek SIBMASu.
V pátek se konala valná hromada mezinárodní organizace SIBMAS. Účastníci vyslechli zprávu prezidentky o činnosti organizace v uplynulém dvouletém období, zprávu generálního sekretáře a zprávu pokladníka o hospodaření organizace. V následujících volbách byl prezidentem pro nadcházející funkční období zvolen Winrich Meiszies, ředitel divadelního muzea v Düsseldorfu. Dále byl zvoleni 2 viceprezidenti, generální sekretář a pokladník , 4 členové exekutivy a 7 členů rady organizace SIBMAS. Úplný seznam členů rady SIBMAS je k dispozici na www stránkách mezinárodní organizace SIBMAS.