EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Zpráva ze zasedání exekutivy 21.- 22. 6.2007

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Místo konání: Royal Scottish Academy of Music and Drama

Datum: 21. – 22. 6. 2007

Předmět cesty: zasedání mezinárodní exekutivy SIBMAS

Předkládá: Helena Hantáková

Zasedání exekutivy se uskutečnilo v Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgow, která bude i místem konání mezinárodního kongresu SIBMAS v roce 2008. Na úvod setkání si členové komise prohlédli budovu akademie včetně prostor, které jsou určeny pro konání kongresu. Na programu dvoudenního zasedání exekutivy byly následující body:

  1. Exekutiva SIBMAS projednala, opravila a schválila závěrečnou formulaci zápisů ze zasedání exekutivy SIBMAS na kongresu ve Vídni v roce 2006. Organizátorka vídeňské konference oznámila, že sborník konferenčních příspěvků je již v tisku a bude k dispozici na podzim roku 2007. Účastníci mezinárodní konference ve Vídni obdrží 1 výtisk zdarma.
  2. Exekutiva schválila zprávu pokladníka o finanční situaci organizace SIBMAS.
  3. WWW stránky SIBMAS – Guy Baxter předložil podrobnou analýzu www stránek SIBMAS a navrhl způsob jejich modernizace, aktuálnosti a dostupnosti pro uživatele Internetu. Podrobná zpráva je k dispozici v knihovně DÚ. Hlavním elektronickým informačním zdrojem zůstává SIBMAS/FIRT Bulletin, kde je nutné zpřesnit formy spolupráce obou organizací na tvorbě a financování bulletinu.
  4. International Directory of Performing Arts Collections – redaktor elektronické databáze mezinárodního adresáře divadelních sbírek Paul Ulrich oznámil, že odchází v roce 2008 do důchodu a je třeba řešit zprávu databáze. Exekutiva odsouhlasila systém národní zprávy adresáře s tím, že je třeba zajistit jednoduchou agendu a přístupová hesla pro správce národních bází dat.
  5. 27. mezinárodní kongres SIBMAS se uskuteční ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2008 v Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgow. Hlavním tématem je Zachycení podstaty divadla – výzva pro nezachytitelné dědictví. Vedle hlavních referátů k danému tématu bude na programu konference i sekce „posterů“, která rozšíří možnosti prezentace většího množství konkrétních projektů.
  6. Organizátorem 28. konference SIBMAS v roce 2010 bude Divadelní muzeum v Mnichově.
  7. Interantional Bibliography of Theatre and Dance- bibliografie, která je nyní provozovaná firmou EBSCO. Exekutiva schválila zintenzivnění spolupráce jednotlivých členů SIBMAS na vytváření mezinárodní bibliografické článkové databáze z oblasti divadla a tance. Projedná s firmou EBSCO možnosti benefitů pro spolupracující členy SIBAMS např. formou volného přístupu do databáze pro studijní a nekomerční využití.
  8. Exekutiva projednala spolupráci SIBMAS s jednotlivými nevládními organizacemi z oblasti divadla a knihovnictví. (ICOM, FIRT, IFLA, PERSPECTIV, IATC, OISTAT, ITI)
  9. Souhrnný materiál a dokumenty ze zasedání exekutivy SIBMAS jsou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu, jako interní archivní materiál organizace SIBMAS.