Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Seminář pravidla RDA 20. 5. 2015

Seminář pravidla RDA 20.5.2015

Obsah semináře se přizpůsobil aktuálním potřebám zúčastněných a zaměřil se na základy katalogizace dle nových pravidel RDA s důrazem na rozdíly oproti stávajícím pravidlům AACR2. Pravidla RDA jsou novým standardem platným v ČR, je tedy v zájmu všech knihoven z platného standardu vycházet. Praktickým důvodem, proč katalogizovat dle RDA, je zejména sdílená katalogizace. Vzhledem k tomu, že budou nové záznamy do souborného katalogu přijímány už pouze dle pravidel RDA, bude možné nové záznamy ze souborného katalogu stáhnout rovněž pouze ve formátu RDA. Záznamy zkatalogizované dle AACR2 budou přijaty Souborným katalogem pouze v případě, že se jedná o záznam již v souborném katalogu existující před přechodem na nová pravidla, který si knihovna ze souborného katalogu dle AACR2 stáhla.

Prezentace ze semináře je dostupná ZDEdalší materiály jsou dostupné na webových stránkách Národní knihovny: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda – kromě minimálních záznamů doporučujeme pozornosti zejména jednotlivé speciální druhy dokumentů, na které v rámci semináře nezbyl čas a které jsou zpracovány v jednotlivých prezentacích včetně praktických příkladů. Pozor na prezentaci Autoritních záznamů, kde je mylně uvedeno, že má být místo narození a úmrtí (pole 370, podpole ab) uvedeno ve formátu dle geografických autorit, ve skutečnosti se uvádí s čárkou.

Kompletní pravidla RDA nejsou dostupná v českém překladu, dostupný je pouze stručný výtah na webových stránkách Národní knihovny: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu-1 – případné další dotazy můžete též směrovat na adresu: alena.souckova@divadlo.cz