EN

SIBMAS

Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí

Metodický pokyn pro zpracování divadelního archivu

CO ARCHIVOVAT:

INSCENACE:

UMĚLCI:

MATERIÁLY O DIVADLE OBECNĚ:

JAK ARCHIVOVAT:

PODLE INSCENACÍ:

PODLE UMĚLCŮ:

MATERIÁLY OBECNÉ:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ:

Zásady při tvorbě databáze nejsou stanovené, jako je to v případě knihovnictví, povětšinou jsou tedy dílem:

a) archiváře
b) softw. odborníka, který ve spolupracuje na tvorbě databáze „na zakázku“ (archiv ND v Praze)
c) alespoň částečné využití již existujících knihovnických systémů (CED Brno)
d) využití dalších volně dostupných databázových programů

Vzhledem k vzrůstající počítačové vybavenosti a gramotnosti je velmi pravděpodobné, že počet archivů, jejichž záznamy budou v počítači bude narůstat a to včetně naskenovaných výstřižků, fotografií apod. Do budoucna bude tedy nutné stanovit alespoň minimální pravidla popisování materiálů v elektronické podobě.