Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Exkurze do divadelního muzea v Mnichově

Národní středisko SIBMAS za podpory Institutu umění – Divadelního ústavu naplánovalo a uspořádalo v roce 2008 exkurzi do mnichovského divadelního muzea Deutsches Theatermuseum (Hofgartenarkaden, Galeriestr. 4 a/680539 München). Optimální termín jsme nalezli v pondělí 17. listopadu, kdy je muzeum pro veřejnost zavřené a jeho zaměstnanci v čele s paní ředitelkou Dr. Claudii Blank se nám mohli plně věnovat. Kolegové z muzea nás během jednotlivých, profesionálně připravených prezentací podrobně seznámili se základními sbírkami a činnostmi muzea. Svou práci dokládali konkrétními příklady, které tvořila i řada unikátních sbírkových předmětů.

Divadelní muzeum v Mnichově bylo otevřeno v roce 1910 ve vile dvorní herečky Clary Ziegler (1844 – 1909) a do současných prostor v centru města se muzeum přestěhovalo v roce 1953. Bavorský stát převzal muzeum do správy v roce 1979.

Sbírky muzea se vztahují k historii německého divadla a jsou zde zastoupeny všechny typy muzejních artefaktů. Jedinečná je sbírka divadelních fotografií od počátku až po současnost, která čítá více než 3,5 milionů snímků. Popis muzejních sbírkových předmětů probíhá pomocí vlastního počítačového programu a databáze je dostupná pouze v místní síti muzea.

Ve svých prostorách organizuje muzeum ročně 3 – 5 dočasných výstav z vlastních sbírek, ale hostí také řadu výstavních projektů včetně zahraničních. Dlouhodobým plánem muzea je vytvoření stále expozice, která by mapovala dějiny divadla od samého počátku.

Dokumentace průběžné činnosti jednotlivých německých divadel ze všech spolkových republik probíhá v muzeu „klasickou“ metodou shromažďování programů a výstřižků k daným inscenacím. Počítačová dokumentační databáze je opět určena pouze pro lokální využití.

Knihovna muzea shromažďuje německou i zahraniční divadelní literaturu a obsahuje více než 130 000 svazků. Pro veřejnost je knihovna otevřena v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00 a materiály jsou k dispozici pouze k místnímu studiu.

Muzeum, respektive výstavní prostory a probíhající výstavy lze navštívit každý den krom pondělí od 10.00 do 16.00.

PhDr. Helena Hantáková
sekretariát nár. org. SIBMAS