Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Ústav divadelní a filmové vědy FF MU

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Ústav divadelní a filmové vědy

PhDr. Jiří Voráč
Arne Nováka 1
660 88 Brno
tel.: 541 121 345