Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Slezské zemské muzeum v Opavě

Slezské zemské muzeum

Teatrologické pracoviště
korespondence (post address): Nádražní okruh 31
746 01 OPAVA
mobil: +420 603 863 968

e-mail: pracna@szm.cz
http://www.szm.cz
vedoucí: Mgr. Sylva Pracná

Datum založení

1. července 1976

Poslání

Sbírat, ochraňovat, zkoumat a prezentovat materiály k historii a současnosti českého, německého a polského divadla na Moravě a ve Slezsku. Poskytovat služby partnerským institucím, odborné i široké veřejnosti a sdělovacím prostředkům.

Charakteristika a rozsah sbírkových fondů

Sbírky obsahují necelých 45 000 předmětů a jsou rozděleny do 12 fondů.

Divadelní texty – Fond zahrnuje texty k lidovým hrám, pro loutková divadla, ochotnické knihovničky, českou i světovou dramatiku a texty her uvedených v ostravském Divadle Petra Bezruče v letech 1980 – 1992, které užíval inspicient.
Programy, plakáty, pozvánky – Materiály týkající se německého divadla v Opavě (1931-37), Divadelní ochotnické jednoty Opava (1918-38), Českého divadla v Olomouci (1931-50) a kočovných společností (1918-45). Soustavná dokumentace divadel po roce 1945 (Olomouc, Šumperk, Český Těšín, Ostrava, Opava, Hanácké divadlo Kroměříž – Přerov, Beskydské divadlo Hranice – Nový Jičín), včetně amatérských souborů.
Scénografické návrhy – Scénografické a kostýmní návrhy většinou k ostravským a opavským inscenacím. Jsou zde zastoupeny např. osobnosti: A. Babraj, K. Dudič, J. Dušek, F. Jiroudek, V. Kristin, F. Krusperský, J. Malíček, J. Obšil, J. Sládek, O. Schindler, V. Šrámek, L. Vychodil aj.
Pozůstalosti, korespondence, písemnosti – Archív divadelní rodiny Bittlů, J. Myrona, F. Langa, F. Formana, ochotníka J. Bruse, dramaturga, režiséra a div. historika M. Zbavitele, publicisty a div. historika M. Rusinského, vedoucího Divadla Kruh a organizátora přehlídky Miniteatro J. Tibitanzla nebo amatérských divadelníků K. Ruska či S. Macka.
Fotografie – Kromě fotografií dokumentujících inscenace severomoravských a slezských divadel za posledních přibližně 70 let jsou zde fotografie z pozůstalostí M. Bittlové, J. Bruse, F. Formana, F. Lauterbacha, L. Slané-Pavlíčkové a z archívů ochotnických souborů sledovaného regionu.
Loutky, dekorace, loutkové scény – K nejzajímavějším fondům patří loutky a zařízení kočovných loutkářů z rodu Rumlů a Pflegrů z Brušperka pocházející z 19. století, dále loutky a dekorace k rodinným loutkovým divadlům, loutky Z. Hapaly-Kopeckého, J. Malíka, V. Kábrta, O. Schindlera a také amatérských loutkářských souborů.

Odborná literatura – zahrnuje publikace z historie divadla, o jednotlivých souborech a divadlech, o scénografii i loutkách, o osobnostech, ale také divadelně-teoretickou literaturu a další příležitostné tisky a ročenky.
Kostýmy  fond obsahuje především výbavu z fundusu Národního divadla moravsko-slezského v Moravské Ostravě z 20. – 30. let 20. století a kostýmy z mladšího období pak z opavského divadla.

Početně drobnějšími jsou fondy Výstřižků, kritik a článků, Zvukových a Audiovizuálních nahrávek nebo Trofejí.

Podrobněji jsou fondy popsány ve studii: Pracná, S. Divadelní pracoviště Slezského zemského muzea a jeho sbírková základna (U příležitosti 35 let od jeho založení). Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011, s. 275-286.

Výstavní činnost

Pracoviště nemá stálou expozici, pravidelně pořádá výstavní projekty s doprovodným textovým materiálem.

Badatelské služby

Studium fondů je možné po předchozí dohodě.