Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Ostravské muzeum – sbírka muzikologie a teatrologie

Oddělení hudební historie

Ostravské muzeum, p. o.

Masarykovo nám. 1

728 41 Ostrava

www.ostrmuz.cz

 

Kontakt

Mgr. Lenka Černíková, Ph. D.

e-mail: lenka.cernikova@ostrmuz.cz

mob. +420 724 092 565

 

Studium a konzultace: po předchozí domluvě

 

Sbírkový fond

Sbírka muzikologie a teatrologie Ostravského muzea dokumentuje hudební a divadelní umění ostravského regionu. Nejstarší předměty pocházejí z druhé třetiny 18. století. Sbírku tvoří hudebniny chrámové povahy i rukopisy soudobých skladatelů, libreta, propagační a informační materiál divadelních a koncertních těles, recenze, pozůstalosti významných osobností ostravské kultury, písemnosti a korespondence, hudební nástroje, scénické a kostýmní návrhy, makety scén, fotografie a gramofonové desky.