Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Národní muzeum v Praze – divadelní oddělení

Divadelní oddělení
Národního muzea
Vinohradská 1
115 79 Praha 1

Tel: 224 497 111, 224 497 313 (356)ccccc
E-mail: divadelni_oddeleni@nm.cz
https://www.nm.cz/

Kontaktní osoby: Lucie Charvátová, Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Hodiny pro veřejnost

Nová budova Národního muzea – přístup do kartoték:
Pondělí 9:00 – 15:00
Středa 9:00 – 12:00

Ústřední depozitář Terezín – badatelna:
Úterý 10:00 – 15:00
Návštěva badatelny v Terezíně se může uskutečnit jen po předběžné objednávce na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailu.

Charakteristika divadelního oddělení Národního muzea

Divadelní oddělení NM bylo založeno v r. 1924 jako součást knihovny NM a od r. 1930 je samostatným oddělením. Velké množství rozličných předmětů uložených v Divadelním oddělení je rozděleno do následujících základních sbírek:

Sbírka rukopisů obsahuje archiválie k historii divadel, rukopisné exempláře divadelních her, rozepsané role, režijní knihy, rozsáhlé soubory korespondence aj.

Sbírka tisků obsahuje základní teatrologickou literaturu, drobné tisky a časopisy, zvláště s orientací na české divadlo. Součástí knihovny je i rozsáhlý fond především německých a francouzských her ze 17. – 19. století pocházejících ze zámeckých knihoven a knihovní celky divadelních osobností.

Sbírka divadelních plakátů obsahuje jak jednotlivé plakáty, tak i kompletní svazky divadelních cedulí pražských divadel, např. Stavovského divadla od r. 1824, Prozatímního a Národního divadla aj.

Výtvarná sbírka zahrnuje několik částí: scénografické a kostýmní návrhy i samotné kostýmy a makety divadelních scén, ikonografickou sbírku portrétů divadelních umělců, sbírku obrazů, sbírku bust a loutkářskou sbírku.

Rozsáhlá fotografická sbírka obsahuje vedle fotografií také velké množství negativů dokumentujících převážně pražská divadla.

Sbírka zvukových záznamů obsahuje záznamy činoherního i operního repertoáru na různých typech gramofonových desek, magnetofonových páscích i CD.

Sbírka osobních památek a trofejí obsahuje různé předměty ze soukromí divadelních umělců.

Cirkusová sbírka obsahuje tiskoviny a rekvizity s cirkusovou tématikou a cirkusovou knihovnu.