Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Moravské zemské muzeum – oddělení dějin divadla

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea
Zelný trh 6
659 37 Brno

tel: 533 435 256 (259)
e-mail: divadelni@mzm.cz

Hodiny pro veřejnost

Pondělí – středa 8:30 – 12:00

Charakteristika oddělení dějin divadla MZM

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Vzniklo šest let poté, co bylo muzeum pověřeno správou sbírkového fondu Družstva českého Národního divadla, který tehdy čítal více jak 20 tisíc teatrálií a přibližně 3000 divadelních publikací. Tento komplex se stal fundamentem systematicky budované sbírky moravik v oblasti divadla.

V 70. letech 20. století byly aktivity pracoviště rozšířeny o výzkum a dokumentaci českého loutkářství s akcentem na kočovné marionetové divadlo. V současnosti tvoří sbírkový fond scénografie, ikonografie, rukopisy, fotografický materiál, zvukové záznamy, rekvizity a další průvodní dokumenty. Oddělení spravuje celkem 79724 sbírkových předmětů evidovaných ve II. stupni a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti.

Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního i ochotnického divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla.