Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Městská knihovna v Praze – divadelní a filmový úsek

Divadelní a filmový úsek MKP Praha (Městská knihovna v Praze)
Mariánské nám.
115 72 Praha 1
tel.: 222 113 389 (vedoucí – Dita Lánská)
222 113 388 (kancelář divadelního úseku MKP
http://www.mlp.cz
e-mail: dita.lanska@mlp.cz

Rok založení

1928 – otevření MKP, od 1.11.1942 samostatné oddělení, spojené s hudebním oddělením – Knihovnou Bedřicha Smetany. Od roku 1982 samostatné oddělení MKP, od 20.4.1998 specializovaný úsek MKP.

Organizace

V divadelním a filmovém úseku MKP pracují 4 pracovnice (z toho 2 s vysokoškolským vzděláním na plný a na částečný úvazek (0,75) a 2 pracovnice se středoškolským odborným vzděláním (knihovnictví) na plný úvazek

Poslání

Všestranné poskytování služeb odborné i širokému spektru laické veřejnosti. Nákup, zpracování, absenční a prezenční půjčování knih, časopisů a výstřižků. Meziknihovní výpůjční služba, informační a bibliografické službu včetně přístupu do databáze MKP.

Charakteristika a rozsah fondu

Asi 60 000 svazků českých a cizojazyčných knih z oborů divadla, filmu, televize, rozhlasu, scénografie, kostýmnictví a videa. Vzácné tisky a vázané časopisy z oborů divadla a filmu. Rozsáhlá sbírka výstřižků k inscenacím, filmům, televizním filmům a osobnostem.

Získávání publikací

Nákup české (Prospero a vydavatelství) a cizojazyčné literatury (prostřednictvím internetu), dary (Britská rada apod.).

Katalogy a kartotéky

Základní informace o celém fondu jsou uloženy v elektronické databázi. Od roku 1998 dochází ke jmennému a věcnému zpracování publikací. Tento katalog je čtenářům volně přístupný prostřednictvím terminálů databáze MKP i prostřednictvím internetu. Ukládání informací do lístkových katalogů (jmenný, předmětový, názvový, katalog osobností, filmových a televizních scénářů, cizojazyčných, loutkových a rozhlasových her, her pro děti a mládež) bylo k 1. 1. 2001 uzavřeno. Kartotéky článků z odborného tisku a kartotéky monologů, stejně jako výstřižková služba, týkající se oborů divadla, filmu, televize (recenze) a osobností jsou nadále doplňovány.

Technické vybavení

Divadelní a filmový úsek MKP disponuje s 8 počítači a tiskárnami, z toho 1 PC (OPAC) je čtenářský. Terminály umožňují objednávání a rezervaci knih uložených v centrálních skladech ÚK, hledání v elektronické databázi, prodlužování výpůjček, výpis finančních závazků atd.

Provozní doba

Pondělí: 13:00 – 20:00
Úterý – pátek: 9:00 – 20:00
Sobota: 13:00 – 18:00

Současnost a perspektivy

Po rekonstrukci MKP došlo k přesunu divadelního a filmového úseku do pravé části knihovny. V prostorách byl rekonstruován původní architektonický návrh arch. Roitha – galerie s původním dřevěným obložením. Ve spodní části prostor a na galerii byl rozšířen volný výběr (memoárová literatura, základní díla dějin a teorie divadla a filmu, výběr českých i světových dramat od antiky po současnost, časopisy z oborů divadlo, film, video). Celkové vybavení odpovídá koncepci MKP, která je veřejnou knihovnou se specializovanými úseky. V současné době probíhá rekatalogizace staršího fondu a věcné i jmenné zpracování vázaných časopisů či digitalizace fondu výstřižků. Divadelní a filmový úsek MKP pořádá také kulturní akce spojené s daným tematickým zaměřením. Úplná automatizace vytvořila předpoklady pro spolupráci MKP se sítí odborných divadelních (SIBMAS) a filmových knihoven.