Mezinárodní organizace divadelních knihoven, muzeí, archivů a dokumentačních středisek

Konzervatoř Duncan Centre

Informační středisko
Branická 41
147 00 Praha 4 – Branik

tel.: 244 468 433
fax.: 244 46 23 54

e-mail: duncanct@vol.cz
www: http://www.duncanct.cz
kontaktní osoba: Radmila Machová

Provozní doba

Pondělí: 8.30 – 13.00 hod
Úterý: 11.00 – 16.00 hod
Středa: 8.30 – 13.00 hod
Čtvrtek: 8.30 – 12.00 15.00 – 17.00 hod

Charakteristika

Knihovna a informační středisko Duncan Centre Konzervatoře bylo založeno v roce 1992 při státní škole Duncan Centre Konzervatoř. Úkolem informačního střediska je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat informační prameny z oblasti oborů, které jsou v DC konzervatoři vyučovány – především z oblasti současného tance. Mimo to plní klasické služby školní knihovny. Externím zájemcům je přístupna pouze po projednání s vedením školy.

Fond informačního střediska

Videotéka – kolem 700 videokazet rozčleněných do 3 tématických skupin – dokumentaristická díla, videokazety zachycující tvorbu studentů Duncan Centre (včetně přijímacích zkoušek, maturitních a absolventských koncertů) a videokazety se záznamy představení různých souborů domácích i zahraničních
Archiv – kolekce výstřižků a fotografií s tématikou duncanismu a současného tance
Časopisy – pravidelně odebírané tituly: Ballet International/Tanz Archiv, Taneční listy, Taneční zóna
Knihy – mimo fond učebnic, malá sbírka knih s tématem současného tance a duncanismu v anglickém a českém jazyce (asi 500 titulů)
Audiozáznamy – asi 60 kusů (kazety a CD), využívaných při výuce předmětu Dějiny hudby