Mezinárodní organizace
divadelních knihoven a muzeí

Knihovna Pražské konzervatoře

Knihovna Pražské konzervatoře,
specializovaná knihovna
Valdštejnská 14/158, 118 00 Praha 1, Malá Strana

vedoucí knihovny: Mgr. Libor Kvasnička
tel.: +420 257 535 432
e-mail: archiv@prgcons.cz
web: http://www.prgcons.cz

Charakteristika 
Specializovaná knihovna a archiv Pražské konzervatoře jsou díky svým vzácným historickým sbírkám jedněmi z nejbohatších svého druhu ve Střední Evropě. Sbírkové fondy obsahují kolem 120.000 ks položek. Zde zastoupeny historické hudebniny mezi než se řadí kromě starých rukopisů též autografy a historické tisky nejrůznějších hudebních žánrů. V běžném provozu je využíván tzv.provozní fond knihovny, kde jsou k zapůjčení hudebniny používané k výuce a ke koncertní činnosti. Zájemci si mohou vypůjčit partitury, klavírní výtahy, orchestrální materiály, komorní skladby případně bohatý sborový materiál. V knihovním fondu převažují knihy s hudební tématikou. Kromě slovníků a encyklopedií jsou zde zastoupeny bibliografie a tématické katalogy, monografie, hudebně-teoretická díla, hudební pedagogika, dějiny hudby ad. V archivu knihovny se rovněž nachází vzácná sbírka korespondence, cenné jsou inventáře not a hudebních nástrojů od r. 1811, protokoly z pedagogických porad potom umožňují nahlédnout do zákulisí školy. K žádaným výpůjčním artiklům patří hudební zvukové nosiče jako jsou CD-ROMy, gramodesky a kazety. Činnost knihovny spočívá v získávání, zpracování a zpřístupňování hudebního materiálu uživatelům, a to v podobě klasické i elektronické, v poskytování rešeršních služeb a v ochraně a zpracování hudebnin. Digitalizační technika umožňuje pracovníkům knihovny zpracovávat materiály jak pro svou interní potřebu, tak i pro žadatele z řad odborné i laické veřejnosti. V roce 2003 získala knihovna statut knihovny veřejné.

Zřizovatel 
Zřizovatelem Pražské konzervatoře je Magistrát hl.m.Prahy

Provozní doba 

Po:  9:00-12:00, 13:00-15:00

Út:  9:00-12:00, 13:00-17:30

St:   9:00-12:00, 13:00-15:00

Čt:   9:00-12:00, 13:00-15:00

Pá:   zavřeno

Studovnu je možno využít po předchozím objednání.